กทม. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 22 สิงหาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 244 ครั้ง

          (22 ส.ค.61) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับจิตอาสา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ในโครงการ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมี พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานปล่อยแถวจิตอาสา โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตลอดจนผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีปล่อยแถวจิตอาสา และร่วมปลูกต้นพิกุล จำนวน 30 ต้น ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เขตจตุจักร

          สำหรับ กิจกรรมจิตอาสาวันนี้ เป็นกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เป็นการทำความดีตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชปรารถนาให้ทุกคนมีจิตอาสาในการทำความดี มีความเสียสละ สร้างความสมัครสมานสามัคคี และร่วมกันทำประโยชน์ เพื่อส่วนรวมโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และสิ่งตอบแทน เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้มีส่วนร่วมในการทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานในชุมชน สังคม ตลอดจนทำให้คนในชาติอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 โดยหน่วยราชการในพระองค์ จิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนจิตอาสา จำนวน 2,770 คน ได้ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณโดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เขตจตุจักร ทำความสะอาดพื้นถนน กวาดขยะ เก็บขยะและสิ่งของ ล้างทำความสะอาดทางเท้า ทาสีขอบฟุตบาท ล้างสะพานลอย ล้างรั้วด้านนอกด้านใน ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ และปรับภูมิทัศน์ เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้ประชาชนที่มาใช้บริการสถานีฯ ได้รับความสะดวก ความปลอดภัย ตลอดจนสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ

.......(อิทธิพล...สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ

เอกสารดาวน์โหลด VDO