เตรียมจัดหามาตรการเยียวยาในส่วนของ กทม. ลดผลกระทบโควิด-19

เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 30 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 299 ครั้ง

          (30 มี.ค.63) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2563 โดยมี คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ กทม.

          ในการประชุม สำนักการแพทย์ และสำนักอนามัย ได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากนั้น สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักพัฒนาสังคม ได้รายงานมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในส่วนของกรุงเทพมหานคร และแนวทางการให้ความช่วยเหลือกรณีผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ในระยะเร่งด่วน อาทิ ค่าใช้จ่ายทุนประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล ทั้งนี้จำนวนครัวเรือนในชุมชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีประมาณ 470,000 ครัวเรือน ซึ่งคาดการณ์ว่าครัวเรือนในชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบ มีประมาณ 100,000 ครัวเรือน สำหรับการช่วยเหลือในระยะยาว ได้แก่ การส่งเสริมอาชีพ การฝึกอาชีพ ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 6 แห่ง (อยู่ในความรับผิดชอบของสานักพัฒนาสังคม) บริการฟรี ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 11 แห่ง (อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานเขต) บริการฟรี ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวต่อไป

          นอกจากนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักการแพทย์ และสำนักอนามัย เร่งทำความเข้าใจกับประชาชน เกี่ยวกับแนวทางการจัดการศพผู้เสียชีวิต และการเผาศพ สำหรับทุกศาสนา เพื่อให้ประชาชนไม่เกิดการตื่นตระหนกหากมีผู้เสียชีวิตในพื้นที่ รวมทั้งมอบหมาย 50 เขต สำรวจจำนวนผู้ป่วย และผู้ถูกกักตัวในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อจัดหาพื้นที่สำหรับผู้ป่วยและผู้ถูกกักตัว สำหรับการตั้งจุดคัดกรองเส้นทางเข้ากรุงเทพมหานคร 12 จุด ซึ่งยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนนั้น ในวันพรุ่งนี้ (31 มี.ค. 63) จะจัดให้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรองเส้นทางเข้ากรุงเทพมหานคร 12 จุด สำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
----------------------------