จิตอาสาฯ พัฒนาความสะอาดคลองแสนแสบ รวมระยะทาง 45 กม. ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 3 มิถุนายน 2562 | จำนวนเข้าชม 205 ครั้ง

 

 

          (3 มิ.ย. 62) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาทำความสะอาดคลองแสนแสบ จากคลองผดุงกรุงเกษม ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร ถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมพัฒนาทำความสะอาด

           โดยในเวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหารเขต 50 เขต ข้าราชการเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร หน่วยพระราชทาน กอ.รมน.กทม. ประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 2,370 คน ร่วมพิธี ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า) ก่อนแยกย้ายไปร่วมทำกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ตามจุดต่างๆ

           สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นการร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดคลองแสนแสบ จากคลองผดุงกรุงเกษม ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร รวมระยะทาง 45,450 เมตร แบ่งการดำเนินการเป็น 16 โซน ประกอบด้วย โซนที่ 1 คลองผดุงกรุงเกษม ถึงสะพานข้ามทางรถไฟแปดริ้ว โซนที่ 2 สะพานข้ามทางรถไฟแปดริ้ว ถึงถนนอโศกดินแดง โซนที่ 3 ถนนอโศกดินแดง ถึงคลองลาดพร้าว โซนที่ 4 คลองลาดพร้าว ถึงคลองจั่น โซนที่ 5 คลองจั่น ถึงคลองลำพังพวย และคลองกะจะ ถึงคลองบ้านม้า โซนที่ 6 คลองลำพังพวย ถึงคลองกุ่ม โซนที่ 7 คลองกุ่ม ถึงคลองบางชัน โซนที่ 8 คลองบางชัน ถึงคลองลัดตาเตี้ย โซนที่ 9 คลองลัดตาเตี้ย ถึงคลองสี่(สุดเขต กทม.) โซนที่ 10 คลองโอ่งอ่าง ถึงคลองผดุงกรุงเกษม โซนที่11 คลองผดุงกรุงเกษม ถึงทางด่วนพิเศษมหานคร โซนที่ 12 ทางด่วนพิเศษมหานคร ถึงคลองสะแก โซนที่ 13 คลองสะแก ถึงคลองกะจะ โซนที่ 14 คลองบ้านม้า ถึงคลองลาดบัวขาว โซนที่ 15 คลองลาดบัวขาว ถึงคลองลัดตาเตี้ย และโซนที่ 16 คลองลำหิน ถึงสุดเขต กทม. โดยจะพัฒนาล้างทำความสะอาดทางเดินและทางจักรยานริมคลอง จัดเก็บขยะและเศษวัสดุต่าง ๆ ริมคลอง ล้างทำความสะอาดผนังเขื่อนริมคลอง ตัดแต่งกิ่งไม้ริมคลอง และเก็บขยะและวัชพืชในคลอง

———————(อรรจน์ชญาณ์... สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ