สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 13

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 11 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 161 ครั้ง

          (11 ส.ค. 62) เวลา 16.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร ทรงเป็นประธานเปิดงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 13 โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

          ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการจากหน่วยงานภาคีต่าง ๆ นิทรรศการกรุงเทพมหานคร เรื่อง "พรรณไม้ในวรรณคดีไทยในเขตกรุงเทพมหานคร" ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินกลับ

          เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมกับ 25 หน่วยงานภาคี อาทิ กรุงเทพมหานคร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย จัดงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด "ต่อยอดพระราชปณิธาน สืบสานความหลากหลายทางชีวภาพ" ในวันที่ 8 - 14 ส.ค. 62 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการโครงการพระราชดำริในรูปแบบมีชีวิตโดยหน่วยงานภาคี การจัดแสดงนิทรรศการโดยเยาวชน "โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากโครงการพระราชดำริและเกษตรกรทั่วประเทศ การประกวดพรรณไม้ 9 ชนิด ได้แก่ บอนสี บอนไซ ชวนชม โป๊ยเซียน แก้วกาญจนา แดงเซียน่า โกสน หน้าวัว และลิ้นมังกร เพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้มีกำลังใจในการพัฒนาพรรณไม้สวยงาม การจัดแสดงพันธุ์ข้าวพันธุ์ใหม่เฉลิมพระเกียรติ 5 สายพันธุ์ ข้าวสี 4 ภาค และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสี 4 ภาค นิทรรศการพันธุ์ดาหลา - ต้นพันธุ์ และดอกดาหลา ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเส้นใยดาหลา การเลี้ยงผึ้งโพรง ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผึ้งโพรงจากโครงการฟาร์มตัวอย่าง การเลี้ยงไหมและผลิตภัณฑ์จากไหม ผ้าไหมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน การแสดงตู้ปลาทะเล ปลาสวยงาม รวมถึงนิทรรศการด้านงานสหกรณ์และตรวจบัญชีสหกรณ์ด้วย

          สำหรับกรุงเทพมหานคร ได้ปรับภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด ที่จะบานสะพรั่ง รวมกว่า 100,000 ต้น เพื่อเพิ่มสีสันสร้างความตระการตาแก่ผู้มาเที่ยวชม นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการจัดนิทรรศการในหัวข้อ "พรรณไม้ในวรรณคดีไทยในเขตกรุงเทพมหานคร" เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านพรรณไม้ที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ในส่วนของนิทรรศการประกอบด้วย การจัดแสดงพันธุ์ไม้ในวรรณคดีไทยที่กรุงเทพมหานครรวบรวมปลูกไว้ พร้อมข้อมูลรายละเอียดพันธุ์ไม้กว่า 63 ชนิด และความเกี่ยวพันกับวรรณคดีไทย 17 เรื่อง อาทิ ต้นกาหลงจากเรื่องรามเกียรติ์และพระอภัยมณี ต้นประยงค์จากเรื่องลิลิตพระลอและขุนช้างขุนแผน ต้นมหาหงส์จากเรื่องอุณรุฑและอิเหนา นอกจากนี้ได้มีการจัดแสดงตัวเอกของเรื่องจากวรรณคดีไทยที่เกี่ยวข้องด้วย กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนประชาชนเข้าชมความงดงามของดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 13 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร โดยเข้าชมได้จนถึงวันที่ 14 ส.ค. นี้

--------- (มุทิตา สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ