ติดตามผลการเรียนผู้ได้รับทุนเอราวัณปี 61 เป็นไปตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยทุกคน

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 14 มีนาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 84 ครั้ง

          (14 มี.ค.62) เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2562 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 35 อาคารธานีนพรัตน์ กทม.2

          สำนักการศึกษา รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร บุตรข้าราชการ และบุคลากรของกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี จำนวน 12 สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยชั้นนำ อาทิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นต้น ซึ่งหลังจากเปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 4 – 28 ก.พ. ที่ผ่านมา มีนักเรียนให้ความสนใจสมัครเข้ารับทุน จำนวน 173 คน โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 3 สถาบันการศึกษา/สาขาวิชาเอก กำหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 12 เม.ย. 62 กำหนดวัดแววความเป็นครูและสอบสัมภาษณ์ 26 เม.ย. 62 และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในวันที่ 3 พ.ค. 62 ทั้งนี้สำนักการศึกษาได้สำรวจข้อมูลของผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาปี 2561 พบว่าทุกคนมีผลการเรียนไปเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย และที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักการศึกษาสำรวจและรวบรวมข้อมูลผู้ที่ได้รับทุนว่ามีความเดือดร้อนในด้านอื่น หรือมีฐานะยากจนหรือไม่ เพื่อหาแนวทางสนับสนุนค่าใช้จ่าย และให้ผู้ได้รับทุนมีโอกาสทางการศึกษาที่เหมาะสมต่อไป

 

อัลบั้มภาพ