กทม. ทดลองติดตั้งหอฟอกอากาศ PM2.5 ลดมลพิษทางอากาศ

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 10 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 193 ครั้ง

         (10 ต.ค.62) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการติดตั้งและเปิดเดินเครื่องหอสูงฟอกอากาศ บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องในการลดปริมาณฝุ่นและมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน หากอยู่ในเกณฑ์เกินมาตรฐานกำหนด 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยมี พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยสำนักสิ่งแวดล้อม นางบุษบา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด นายนพชัย วีระมาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมตรวจเยี่ยม ณ บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน

         ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาคเอกชน ดำเนินการทดลองติดตั้งหอสูงฟอกอากาศ จำนวน 1 ชุด บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ด้านถนนราชดำริ ตรงข้ามโรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ เขตปทุมวัน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงานในการลดปัญหาฝุ่นและมลพิษจาก PM2.5 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรการเสริมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นและมลพิษทางอากาศ โดยกรุงเทพมหานครได้ติดตั้งเครื่องดังกล่าวเมื่อวันที่ 9 ต.ค.62 และเริ่มเปิดเดินเครื่องตั้งแต่เวลา 06.00 น. ที่ผ่านมา โดยจะเปิดเดินเครื่องตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับหอสูงฟอกอากาศ มีลักษณะเป็นเสาสูง 4 เมตร กว้าง 1.5 เมตร น้ำหนักประมาณ 200 กิโลกรัม ใช้หลักการทำงานของพัดลมขนาดใหญ่ที่มีปริมาณลมสูง (Air Volume) และกำลังการดึงลมสูง (Air Pressure) ดึงอากาศให้ไหลผ่านแผ่นกรองฝุ่น 2 ชั้น โดยใช้แผ่นกรองชนิด HEPA Fitter ขนาด 1 ไมครอน และปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกทางด้านบน มีอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 17,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร เครื่องดังกล่าวจะทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ โดยใช้กำลังไฟฟ้า 3.5 กิโลวัตต์

 

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดเจ้าหน้าที่ร่วมเก็บข้อมูลปริมาณความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 ซึ่งในช่วงเช้าก่อนเปิดเครื่องฟอกอากาศ วัดค่าได้ 31 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในช่วงที่เปิดเดินเครื่องขณะนี้ วัดค่าได้ 28 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยจะใช้ระยะเวลาทดลองประมาณ 2-3 เดือน ทำการประเมินผลเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น 24 ชั่วโมง ระยะกลาง 3 วัน และระยะยาว 30 วัน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบความเข้มข้นของฝุ่นและมลพิษ รวมถึงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องในการสามารถลดปริมาณฝุ่น PM2.5 สำหรับผู้ประกอบการหรือศูนย์การค้าขนาดใหญ่ซึ่งสนใจสามารถประสานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อซื้อเครื่องหอสูงฟอกอากาศมาติดตั้งบริเวณพื้นที่ของตนเองได้

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตาม การติดตั้งหอสูงฟอกอากาศเป็นเพียงมาตรการเสริมในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยแก่ประชาชน ควบคู่ไปกับมาตรการต่างๆ ที่กรุงเทพมหานครดำเนินการอยู่ การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศให้ประสบความสำเร็จนั้น ต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนเป็นสำคัญ ซึ่งปัญหามลพิษทางอากาศ 54% เกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่มาจากท่อไอเสียและการเผาไหม้ ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หันมาใช้บริการขนส่งมวลชนมากขึ้น บำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดีและไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ปลูกต้นไม้ป้องกันฝุ่นและดูดซับมลพิษ เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองปลอดฝุ่น ปลอดภัย น่าอยู่ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบ Real Time ได้ทางเว็บไซต์ www.bangkokairquality.com และเฟซบุ๊ค กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร


--------------- (จิรัฐคม...สปส./ณภัทรา...นศ.ฝึกงาน/ปชส.สสล.รายงาน)

อัลบั้มภาพ