เพิ่มมาตรการเร่งด่วนดูแลสุขภาพจากปัญหาฝุ่นละออง จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการฟรีทุกเสาร์ – อาทิตย์

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 31 มกราคม 2562 | จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง

 

 

         (31 ม.ค. 62) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2562 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการเขต และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 

       เนื่องจากขณะนี้พื้นที่กรุงเทพฯ กำลังประสบปัญหาภาวะฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งเป็นฝุ่นขนาดเล็กที่มีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ หัวใจ หลอดเลือด และการมองเห็น โดยมีกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ตั้งครรภ์ ผู้มีโรคประจำตัวต่างๆ สำหรับแหล่งกำเนิดของฝุ่นละออง PM2.5 หลักๆ มาจาก 1. รถยนต์ดีเซลที่มีควันดำเกินค่ามาตรฐาน 2. การเผาในที่โล่งแจ้ง อาทิ เผาหญ้า ซัง ตอข้าว เผาขยะ และ 3. การก่อสร้างต่างๆ และเมื่อวานนี้ (30 ม.ค. 62) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามออกประกาศให้ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นเขตควบคุมเหตุรำคาญเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ และช่วงเช้าวันนี้ได้มีการปล่อยโดรนฉีดพ่นละอองน้ำสะอาดเพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ แล้วนั้น

          ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากปัญหาฝุ่นละออง กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัยได้ดำเนินมาตรการดูแลสุขภาพประชาชนเร่งด่วนด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ออกให้ความรู้กับชุมชน และสถานศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง ตลอดจนแนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัย งดการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายในที่โล่งแจ้ง นอกจากนี้ สำนักอนามัย และสำนักการแพทย์ จะจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนฟรีทั้ง 50 เขต ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. นี้ โดยกำหนดเปิดกิจกรรมที่ชุมชนมาตานุสรณ์ เขตบางคอแหลม ในเวลา 14.00 น. ประชาชนสามารถมารับบริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

--------------------------- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ