• ประชาสัมพันธ์การเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 49

กทม.จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสิน ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงกอบกู้เอกราชให้ชาวไทย

เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 28 ธันวาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 66 ครั้ง

          (27 ธ.ค. 61) เวลา 18.30 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2561 ครั้งที่ 42 ระหว่างวันที่ 27-28 ธ.ค. 2561 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงกอบกู้เอกราช และสร้างความปึกแผ่นให้แก่ประเทศชาติ และปวงชนชาวไทย ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ รวมทั้งมหรสพเทิดพระเกียรติฯ การแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน และการแข่งขันชกมวยไทยเทิดพระเกียรติฯ นอกจากนี้ยังมีการให้บริการทางการแพทย์ การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีชุมชนเขตฝั่งธน และจำหน่ายสินค้าอุปโภค - บริโภค ราคาประหยัด โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชน ร่วมพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่) เขตธนบุรี

         ผู้ว่าราชการ กทม. กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย ด้วยทรงกอบกู้เอกราชและรวบรวมผืนแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่น อันเป็นการสร้างชาติไทยให้มั่นคงจวบจนปัจจุบัน ซึ่งงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ครั้งนี้ เกิดขึ้นได้เพราะความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 42 โดยมีเป้าหมายเพื่อเทิดพระเกียรติองค์พระปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้ลูกหลานชาวไทยมีความภาคภูมิใจในรากฐานความเป็นไทย และหวังว่าการจัดงานในวันนี้จะเป็นการกระตุ้นเตือนให้ชาวไทยได้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในการเสียสละเพื่อชาติและบ้านเมือง ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้รักสามัคคี เพื่อร่วมกันรักษาและพัฒนาชาติไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

.............(อิทธิพล…สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ