กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงป้ายโฆษณาขนาดใหญ่

เผยแพร่โดย : ณัฐวุฒิ อยู่พุ่ม | 27 กุมภาพันธ์ 2562 | จำนวนเข้าชม 72 ครั้ง

          (27 ก.พ. 62) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ว่า เนื่องจากปัจจุบันเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนซึ่งในช่วงต้นฤดูมักจะมีพายุลมแรง จึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสภาพโครงสร้างป้ายโฆษณาขนาดใหญ่  โดยเฉพาะด้านความมั่นคงแข็งแรง เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุที่อาจส่งผลถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ้นของประชาชน

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้รายงานเกี่ยวกับเรื่องการจัดการป้ายโฆษณาขาดใหญ่ที่ติดตั้งไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ว่า จากการสำรวจในพื้นที่กรุงเทพฯ มีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ จำนวน 1,050 ป้าย เป็นป้ายฯ ที่ถูกกฎหมาย 817 ป้าย ป้ายฯ ที่ไม่ถูกกฎหมาย 233 ป้าย ในส่วนของป้ายฯ ที่ไม่ถูกกฎหมายนี้ เป็นป้ายฯ ที่ติดตั้งบนพื้นดิน 121 ป้าย  และป้ายฯ ที่ติดตั้งบนอาคาร  112 ป้าย โดยป้ายฯ ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดอยู่ระหว่างขั้นตอนการบังคับให้รื้อถอน 56 ป้าย ออกคำสั่งให้รื้อถอนตามขั้นตอนของกฎหมาย 165 ป้าย อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง 4 ป้าย อยู่ระหว่างการตรวจสอบหลักฐาน 8 ป้าย นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ขอให้รองปลัดกรุงเทพมหานครที่กำกับดูแลสำนักการโยธา มีหนังสือสั่งการไปยังสำนักงานเขตต่างๆ ให้เร่งให้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต พร้อมทั้งแนะนำแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สำนักงานเขตดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้สำนักงานเขตรายงานผลเพื่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบและพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป

--------------------

 

ขอบคุณ ภาพ; https://pngtree.com

อัลบั้มภาพ