จิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมพัฒนาเมือง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 10 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 113 ครั้ง

          พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เพื่อปลุกจิตสำนึกประชาชนคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน ตลอดจนร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยให้ทุกภาคส่วนบูรณาการกิจกรรมตามโครงการฯ เพื่อพัฒนาคูคลอง แหล่งน้ำ สภาพแวดล้อม อันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างยั่งยืน

          (10 ส.ค.62) คณะกรรมการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช 2562 โดยทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 เขต 1 คลอง พัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร สวนรมณีนาถ โดยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และพ่นสารเคมีกำจัดยุงในพื้นที่สวนรมณีนาถ และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 437 แห่ง นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัยและการฝึกอาชีพให้ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเป็นการพัฒนาเมืองต่อเนื่องจากการจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 62 ที่ผ่านมา
          ทั้งนี้ เวลา 08.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพน้อยที่ 1 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ ทหาร ตำรวจ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม และประชาชนจิตอาสา กว่า 2,100 คน ร่วมพิธี ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในวันนี้ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาทั่วกรุงเทพมหานคร กว่า 10,000 คน ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร สวนรมณีนาถ และบริเวณโดยรอบ ด้วยการฉีดน้ำล้างทำความสะอาด กวาดสิ่งปฏิกูล ทาสีม้านั่งและคอกบ่อบำบัด ตัดแต่งต้นไม้สูงและหญ้า รวมถึงกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ด้วยการสำรวจภาชนะที่มีน้ำขังแล้วกำจัดทิ้งหรือใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ ใส่ปลากินลูกน้ำ และพ่นสารเคมีกำจัดยุงในพื้นที่สวนรมณีนาถ นอกจากนี้ยังได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ 50 เขต ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญคือการพัฒนาทำความสะอาด 1 เขต 1 คลอง รวมถึงกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออกกับประชาชน นอกจากนี้ยังมีการทำความสะอาดสถานที่ราชการต่างๆ อาทิ เช่น จิตอาสาครูและนักเรียน จำนวนประมาณ 10,000 คน ได้ดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 แห่ง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 – 12 ส.ค. 62 อีกทั้งยังมีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน จำนวน 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร ชุมชนวัดอินทร์บรรจง เขตบางคอแหลม ชุมชนปทุมทิพย์ เขตบางซื่อ ชุมชนเกาะจวน เขตคันนายาว ชุมชนจรัญวิถี 74 เขตบางพลัด และชุมชนเคหะธนบุรี 1 ส่วน 4 เขตบางขุนเทียน พร้อมการฝึกอาชีพให้ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
----------------------------------

อัลบั้มภาพ