มท.1 ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 14 มิถุนายน 2562 | จำนวนเข้าชม 213 ครั้ง

          (14 มิ.ย.62) เวลา 15.30 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร จากถนนเทศบาลสงเคราะห์ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณคลองเปรมประชากร หมู่บ้านแกรนด์คาแนล-คลองบ้านใหม่ เขตดอนเมือง

         กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำได้ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร เริ่มสัญญาวันที่ 23 พ.ค.62 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 ธ.ค.62 ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน โครงการดังกล่าวแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 ช่วง ช่วงแรกดำเนินการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร จากคลองบ้านใหม่ถึงหมู่บ้านแกรนด์คาแนล ประกอบด้วย ก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ความยาว 460 ม. ก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. คลองแยก ความยาว 40 ม. งานระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ความยาว 460 ม. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาว 500 ม. ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 12 แห่ง ผลงานที่ทำได้ 15% ปัจจุบันผู้รับจ้างดำเนินการตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ จำนวน 160 ต้น จากเสาเข็มทั้งหมด 614 ต้น ติดตั้งแผงกันดินแล้วเสร็จ จำนวน 120 ช่อง จากทั้งหมด 612 ช่อง สำหรับสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำแนวเขตการก่อสร้างเขื่อนในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการรื้อย้ายออกไปและเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง ทั้งนี้สำนักการระบายน้ำได้ติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากรอย่างต่อเนื่อง โดยเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการตอกเสาเข็ม ติดตั้งแผงกันดินค.ส.ล. และก่อสร้างทางเดินเท้าให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ส่วนสำนักงานเขตในพื้นที่โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร ได้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับประชาชนที่ปลูกสร้างบ้านเรือนรุกล้ำแนวเขตการก่อสร้างเขื่อน เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของส่วนรวมและประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการดังกล่าว เมื่อโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร จากถนนเทศบาลสงเคราะห์ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานครแล้วเสร็จ จะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนริมคลองเปรมประชากรให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ช่วยลดมลพิษและสร้างสภาพแวดล้อมรอบตัวให้ดีขึ้น

 


         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า คลองเปรมประชากร มีขยะในคลองจำนวนมาก ทำให้น้ำในคลองเน่าเสีย ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี ทางรัฐบาลจึงมีโครงการที่จะพัฒนาคลองเปรมประชากร โดยมอบหมายกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองทัพบก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และกรมธนารักษ์ ทำงานร่วมกัน โดยการก่อสร้างเขื่อนริมคลองเปรมประชากร ซึ่งจะมีระบบป้องกันน้ำเสีย รวมทั้งพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่อยู่ริมคลอง โดยจัดตั้งสหกรณ์เพื่อเช่าพื้นที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ จากนั้น พอช. ดำเนินการก่อสร้างบ้านมั่นคง รวมทั้งจัดสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสมของพื้นที่ สำหรับพื้นที่ที่กำลังดำเนินการอยู่นี้ เป็นพื้นที่ที่ไม่มีปัญหา สามารถก่อสร้างทั้งเขื่อนและที่อยู่อาศัยได้ส่วนหนึ่งของพื้นที่ดำเนินโครงการทั้งหมด ซึ่งผลการดำเนินงานมีความคืบหน้าไปอย่างมาก ทั้งนี้ หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ การระบายน้ำในคลองเปรมประชากรจะสามารถทำได้ดี มีความสะอาด และประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี

----------(อรรจน์ชญาณ์/สกณธ์... สปส. รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ