เตรียมตั้งคอกกั้นขยะพับได้รูปแบบใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมวินัยทิ้งขยะให้ถูกที่ ถูกเวลา

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 22 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 214 ครั้ง          (22 ส.ค. 62) เวลา 15.00 น. : พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบคอกกั้นขยะพับได้ และรับมอบคอกกั้นขยะแบบพับได้จาก นายนพดล  ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) นำแบบที่ชนะการประกวดไปจัดทำคอกกั้นขยะพับได้ จำนวน 600 ชิ้น มอบให้กรุงเทพมหานครนำไปตั้งทดแทนคอกกั้นขยะเดิม และตั้งในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ผู้ได้รับรางวัล และผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธี ณ ห้องสวนสน อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 6 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดี 11 เขตจตุจักร

          กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดออกแบบคอกกั้นขยะพับได้สำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร โดยเปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. – 30 เม.ย. 62 และมีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 49 ชิ้นงาน ซึ่งผลงานที่ชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท ได้แก่ นายสำเริง กิกสันเทียะ ผลงานชื่อ “พับน้อย พับใหญ่” และรางวัลชมเชยได้รับเงินรางวัลๆ ละ 10,000 บาท มี 2 รางวัล ได้แก่ นายภรัณ อังกุลดี ผลงานชื่อ “Fold UnFold” และนายญาโณทัย ตรีรัตน์โชติกุล ผลงานชื่อ “WAFER Garbage Cage” ส่วนผู้เข้ารอบได้รับเงินรางวัลๆ ละ 5,000 บาท มีจำนวน 7 ผลงาน สำหรับผลงานที่ชนะเลิศการประกวด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้นำแบบไปจัดทำคอกกั้นขยะ จำนวน 600 ชิ้น และมอบให้กรุงเทพมหานครไว้ใช้ประโยชน์เพื่อตั้งทดแทนคอกกั้นขยะเดิม ตั้งตามสถานที่ท่องเที่ยว หรือจุดที่เหมาะสม

 

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายในด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองควบคู่กับการปรับปรุงภูมิทัศน์ ความสวยงาม ร่มรื่น เป็นมหานครสิ่งแวดล้อมที่ดีในทุกมิติ การบริหารจัดการขยะเป็นภารกิจสำคัญในระดับต้นๆ ของมหานครทั่วโลก เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครที่ได้ส่งเสริมและรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมในการทิ้งขยะที่ถูกวิธี ซึ่งถือเป็นอีก 1 มาตรการสำคัญในการรักษาความสะอาดของเมือง ที่ต้องผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยกำหนดแนวทางการทิ้งขยะอย่างเป็นระบบ จัดหาถังขยะรองรับให้เพียงพอ สะดวก และง่ายต่อทุกคน แต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ซึ่งหากมีถังขยะมากเกินไปก็อาจจะส่งผลกระทบ เช่น กีดขวางทางเดินเท้า บดบังทัศนียภาพ ทำลายภูมิทัศน์ของเมือง และอาจจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการทิ้งขยะที่ไม่เป็นเวลาได้ ก่อให้เกิดปัญหาขยะตกค้างและการสะสมของเชื้อโรค ซึ่งปัจจุบัน พบว่าจำนวนขยะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพิ่มมากขึ้น เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 10,700 ตันต่อวัน หากเฉลี่ยกับจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ กว่า 10 ล้านคน พบว่า ประชากร 1 คนผลิตขยะคนละประมาณ 1 กิโลกรัมต่อวัน จึงต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและประชาชน ที่จะช่วยกันพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเมืองที่สะอาด สวยงาม

          สำหรับการประกวดออกแบบคอกกั้นขยะพับได้ และการติดตั้งคอกกั้นขยะรูปแบบใหม่ นอกจากเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสะอาด และสร้างแรงบันดาลใจให้เห็นความสำคัญถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองผ่านกิจกรรมการประกวดฯ แล้วยังเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีวินัยในการทิ้งขยะถูกที่ ถูกเวลา แล้ว ความร่วมมือในวันนี้ จะเป็นพลังสำคัญในการนำพาให้กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อมที่ดี และน่าอยู่ ทั้งนี้ จะนำคอกกั้นขยะที่ได้รับมอบวันนี้ ส่งต่อให้ 50 สำนักงานเขต นำไปพิจารณากำหนดจุดตั้ง พร้อมติดป้ายแสดงข้อมูลวัน เวลาทิ้งขยะ และเวลาจัดเก็บขยะต่อไป

------------------------------ (พัทธนันท์...สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ