ข้าราชการบำนาญบุคลากรอันทรงคุณค่าของ กทม.

14 มิถุนายน 2562 | จำนวนเข้าชม 693 ครั้ง

           (14 มิ.ย. 62) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร โดยมีนายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายธรรมรัตน์ มุกมีค่า ผู้อำนวยการสำนักการคลัง นายวีระ ถนอมศักดิ์ นายกสมาคมข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร ข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้องกว่า 1,000 คน ร่วมพิธี ณ ห้องปริ้นซ์แกรนด์บอลรูม โรงแรมปริ้นพาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

          กรุงเทพมหานคร จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญของกรุงเทพมหานคร ได้รับความรู้เรื่องวิธีการรักษาสุขภาพกายและใจ ตลอดจนเสริมความรู้แนวทางปฏิบัติตนเองให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเหมาะสมกับวัย รวมทั้งเป็นโอกาสให้ข้าราชการบำนาญฯ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ยืนยาวและมีความสุขยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีข้าราชการบำนาญ ทั้งข้าราชการสามัญและข้าราชการครูที่ได้เกษียณอายุไปแล้วจำนวนประมาณ 15,000 คน  ทั้งนี้การสัมมนาตามโครงการดังกล่าวในแต่ละปี กำหนดจัดการสัมมนาแบ่งออกเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 1,000 คน ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 14 มิ.ย. 62 รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 21 มิ.ย. 62 และรุ่นที่ 3 วันศุกร์ที่ 28 มิ.ย. 62 สำหรับกิจกรรมโครงการสัมมนาฯ มีทีมแพทย์ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มาบรรยายให้ความรู้และเฝ้าระวังเกี่ยวกับโรคผู้สูงอายุ อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดัน ไขมัน โรคหัวใจ โรคปวดข้อ โรคกระดูก โรคหลอดเลือดสมอง โรคสมองเสื่อม โรคซึมเศร้า โรคเครียดวิตกกังวล พร้อมทั้งการดูแลสุขภาพตนเองด้วยวิธีปรับสมดุลธรรมชาติ

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานครล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน และได้ทำคุณประโยชน์ให้กับกรุงเทพมหานคร อย่างน่ายกย่องชื่นชม ทุกคนเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันงานของกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นข้าราชการบำนาญทุกคนจึงนับเป็นผู้มีคุณูปการของกรุงเทพมหานครที่ได้อุทิศตนสร้างสรรค์ผลงาน และทำคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ด้วยการทุ่มเทความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนและประเทศชาติ  ซึ่งผลงานและคุณความดีที่ทุกท่านได้กระทำไว้ จะจารึกอยู่ในความทรงจำและได้รับการยกย่องจากกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นแบบอย่างแก่ข้าราชการรุ่นน้องสืบไป

--------------

อัลบั้มภาพ