• ประชาสัมพันธ์การเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 49

ร่วมมือทุกภาคส่วนแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

เผยแพร่โดย : ณัฐวุฒิ อยู่พุ่ม | 14 มกราคม 2562 | จำนวนเข้าชม 133 ครั้ง

(14 ม.ค. 62) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกองทัพบก กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจจราจร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กรมอุตุนิยมวิทยา กรมฝนหลวง กรมอนามัย และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)  โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำผู้ร่วมประชุมชมการสาธิตการฉีดพ่นน้ำเพื่อลดฝุ่นละออง บริเวณลานคนเมือง ด้านหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ด้วย

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวภายหลังการประชุมว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ห่วงใยปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในกรุงเทพฯ จึงได้มอบหมายให้กรุงเทพมหานคร ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมควบคุมมลพิษ กองทัพบก กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจจราจร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กรมอุตุนิยมวิทยา กรมฝนหลวง กรมอนามัย เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งขณะนี้พบว่าในพื้นที่กว่า 30 เขต มีฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปริมาณเกินกว่า 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือมีความเข้มข้นเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนด  โดยในวันนี้กรุงเทพมหานครได้เตรียมหน้ากากอนามัยชนิดป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (N95) ประมาณ 10,000 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่จัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต เขตดุสิต 2,000 ชิ้น พื้นที่สวนลุมพินี เขตปทุมวัน เขตบางคอแหลม เขตธนบุรี เขตจตุจักร เขตบางกะปิ เขตบางขุนเทียน และบริเวณย่านราชประสงค์ จุดละ 1,000 ชิ้น และจะฉีดพ่นน้ำด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง บริเวณสวนลุมพินี และสวนจตุจักร เพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 นอกจากนี้ในกลางคืนเมื่อปัญหาการจราจรคลี่คลาย กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยทหารจะล้างทำความสะอาดถนน ผิวการจราจร เพื่อลดฝุ่นละอองอีกทางหนึ่งด้วย

  

ทั้งนี้ขอแจ้งให้ประชาชนทราบว่า ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  ที่เกิดขึ้น 60% เกิดเครื่องยนต์ดีเซล โดยเฉพาะรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์สภาพเก่ามีควันดำ  กรุงเทพมหานครจึงได้ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก กองบังคับการตำรวจจราจร จัดตั้งจุดตรวจรถควันดำ หากตรวจพบรถยนต์ที่มีควันดำเกินมาตรฐานจะแจ้งให้เจ้าของหยุดใช้และนำรถไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อไม่ให้มีควันดำซึ่งเป็นสาเหตุของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  สำหรับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อีก 35% เกิดจากการเผาขยะ หญ้าแห้ง กิ่งไม้แห้ง ในที่โล่งแจ้ง ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล ได้รณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนงดเว้นการกระทำ ในส่วนของตำรวจจราจร กรุงเทพมหานครได้ประสานความร่วมมือกวดขันห้ามรถบรรทุกวิ่งในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน เนื่องจากเครื่องยนต์รถบรรทุกเองเป็นสาเหตุหนึ่งของการสร้างปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และการใช้รถบรรทุกในชั่วโมงเร่งด่วนยังเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาการจราจรแออัด คับคั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุทางอ้อมให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อีกด้วย

  

อย่างไรก็ดีการแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะประชาชน กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือเจ้าของรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล ปรับแต่งเครื่องยนต์ให้สมบูรณ์ก่อนนำมาใช้เพื่อไม่ก่อให้เกิดควันดำจากท่อไอเสีย รวมทั้งขอความร่วมมืองดการเผาขยะ หญ้าแห้ง กิ่งไม้แห้ง และขอความร่วมมือไซต์งานก่อสร้างรถไฟฟ้า ช่วยคืนพื้นผิวจราจรบางส่วน เพื่อให้การจราจรบริเวณจุดก่อสร้างสามารถระบายรถได้ดียิ่งขึ้น อันจะเป็นการลดการสะสมฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) รวมทั้งขอความร่วมมือสวมใส่หน้ากากอนามัย หากมีความจำเป็นต้องออกไปประกอบกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยระบบทางเดินหายใจ ประกอบด้วย เด็ก คนชรา และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ

-------------------------------------

อัลบั้มภาพ