• ประชาสัมพันธ์การเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 49

วันเด็กแห่งชาติปีนี้พบกันที่สวนรถไฟ

เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 8 มกราคม 2562 | จำนวนเข้าชม 329 ครั้ง

          (7 ม.ค. 62) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 35 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง ว่า ที่ประชุมได้รายงานถึงการจัดงานวันเด็กกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 ว่า กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 ม.ค. 62 เวลา 09.30 – 16.00น. ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร ภายใต้แนวคิด “เด็ก กทม.มีจิตอาสาพัฒนาชาติไทย” โดยแบ่งโซนการจัดกิจกรรมออกเป็น 5 โซน ประกอบด้วย1. โซนเด็ก กทม. มีจิตอาสา พัฒนาเทคโนโลยี 2. โซนเด็ก กทม. มีจิตอาสา พัฒนาสุขภาพ 3. โซนเด็ก กทม. มีจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม 4. โซนเด็ก กทม. มีจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม และ 5. โซนเด็ก กทม. มีจิตอาสา พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีการจัดฐานกิจกรรมต่างๆ อาทิ ด้านภูมิปัญญาและความรู้ ด้านกีฬา ด้านการแสดงออกและดนตรี รวมทั้งมีการจัดชุดเครื่องเล่น เกม และมอบของรางวัลต่างๆ แก่เด็กๆ มากมาย ซึ่งในปีนี้คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้มอบรถจักรยาน จำนวน 250 คัน เพื่อให้สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว นำไปเป็นของรางวัลให้เด็กๆ ที่มาร่วมกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ
          ทั้งนี้ในวันที่ 11 ม.ค. 62 จะมีการเปิดห้องทำงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เด็กๆ ได้มาเยี่ยมชมเหมือนที่ผ่านมา สำหรับวันเสาร์ที่ 12 ม.ค. 62 กรุงเทพมหานครยังจัดงานวันเด็กในจุดสำคัญต่างๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เขตดินแดง ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (ทุ่งครุ) นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร มีการจัดงานวันเด็กที่ศูนย์เยาวชน และห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต เพื่อให้เด็กๆ สามารถเข้าร่วมงานวันเด็กได้อย่างทั่วถึง

หาแนวทางจัดระเบียบวินจอดรถจักรยานยนต์รับจ้าง สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัย
          นอกจากนี้ ในที่ประชุมสำนักการจราจรและขนส่ง สำนักเทศกิจ และสำนักการโยธา ได้รายงานแนวทางการดำเนินการจัดระเบียบจุดจอดวินรถจักรยานยนต์ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อให้จุดจอดวินรถจักรยานยนต์รับจ้างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และประชาชนได้รับความปลอดภัยในการใช้ทางเท้า ซึ่งปัจจุบันพบว่า มีจำนวนวินจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งหมด 5,493 วิน แบ่งเป็นเป็นจักรยานยนต์รับจ้างที่ตั้งอยู่บนผิวจราจร 2,339 วิน วินจักรยานยนต์รับจ้างตั้งอยู่พื้นที่เอกชน 1,779 วิน และวินจักรยานรับจ้างที่ตั้งอยู่บนทางเท้า 1,375 วิน ทั้งนี้ นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักเทศกิจ และสำนักการโยธา หารือในรายละเอียดที่ชัดเจน พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการ นอกจากนี้ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง เคารพ ระเบียบ และกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน และใช้ทางเพื่อการสัญจร
------------------------------- (ชลธิชา/พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ