• ประชาสัมพันธ์การเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 49

ชวนเที่ยวงานวันเด็ก กทม. ที่สวนรถไฟและศูนย์เยาวชนทุกแห่ง

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 10 มกราคม 2562 | จำนวนเข้าชม 328 ครั้ง

 

          (10 ม.ค.62) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า กรุงเทพมหานครกำหนดจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 ม.ค.62 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร ภายใต้แนวคิด “เด็ก กทม. มีจิตอาสา พัฒนาชาติไทย” โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีจิตอาสา ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความรับผิดชอบ รักษาระเบียบวินัย สามัคคี มีคุณธรรม รู้จักพอเพียง และกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมแก่วัย โดยแบ่งโซนการจัดกิจกรรมเป็น 5 โซน ประกอบด้วย 1. โซน เด็ก กทม. มีจิตอาสา พัฒนาเทคโนโลยี 2. โซน เด็ก กทม. มีจิตอาสา พัฒนาสุขภาพ 3. โซน เด็ก กทม. มีจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม 4. โซน เด็ก กทม. มีจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม และ 5. โซน เด็ก กทม. มีจิตอาสา พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีการจัดฐานกิจกรรมต่างๆ อาทิ ด้านภูมิปัญญาและความรู้ ด้านกีฬา ด้านการแสดงออกและดนตรี รวมทั้งมีการจัดชุดเครื่องเล่น เกม และมอบของรางวัลต่างๆ แก่เด็กๆ มากมาย ซึ่งในปีนี้คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้มอบรถจักรยาน จำนวน 270 คัน สำหรับเป็นของรางวัลให้เด็กๆ ที่มาร่วมกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ

          นอกจากนี้ กทม.ยังจัดงานฉลองวันเด็กในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง หอสมุดเมือง ฯ เขตพระนคร ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน ห้องสมุดฯ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามฯ เขตสวนหลวง พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร 1 (จตุจักร) สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ศูนย์เยาวชนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร ห้องสมุดฯ ประเวศ ศูนย์เยาวชนมีนบุรี ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีนบุรี ห้องสมุดฯ เขตคลองสาน พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร 2 (ทุ่งครุ) ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (ทุ่งครุ) และศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เขตบางบอน รวมทั้งที่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 36 แห่ง และศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ศูนย์สร้างสุขทุกวัย) ทั้ง 35 แห่ง โดยมีกิจกรรมเพื่อสร้างความสนุกให้เด็กๆอย่างเต็มที่ ทั้งกิจกรรมการเล่นเกม และมอบของรางวัลมากมาย
----------------------------------------------(อรรจน์ชญาณ์... สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ