นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเชื่อมต่อเส้นทาง “ล้อ ราง เรือ" ในพื้นที่กทม.

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 15 สิงหาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 280 ครั้ง


           กทม.มุ่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเชื่อมโยงให้เป็นระบบเดียวทั้งระบบ เปิดทดลองใช้เส้นทางคลองภาษีเจริญ ให้บริการฟรี ตั้งแต่ ก.ค.61 เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทาง ส่งเสริมการใช้บริการสาธารณะ ลดปัญหาจราจรในปัจจุบัน

          (15 ส.ค.61) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาตรวจความพร้อมการเชื่อมต่อโครงข่ายการสัญจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เส้นทาง “ล้อ ราง เรือ” พร้อมรับฟังการสรุปข้อมูลการแก้ไขปัญหาจราจรอันเนื่องมาจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า และแผนงานการพัฒนาการเดินเรือในคลองภาษีเจริญ และส่วนต่อขยายในอนาคต

          เวลา 08.30 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อันเนื่องมาจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และการก่อสร้างงานสาธารณูปโภค โดยมี สำนักการจราจรและขนส่ง กทม. ร่วมบรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐานในการเชื่อมโยง CCTV จากนั้น เวลา 10.00 น. นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมระบบขนส่งมวลชน BTS เส้นทางจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ (W1) ไปยังสถานีบางหว้า (S12) และเดินทางต่อตามทางเดินยกระดับ (Skywalk) โดยนายกรัฐมนตรีรับฟังการบรรยายข้อมูลการเดินเรือคลองภาษีเจริญ เส้นทางส่วนต่อขยายไปวัดกำแพงบางจาก และแผนงานการพัฒนาการเดินเรือในคลองภาษีเจริญและส่วนต่อขยายในอนาคต ณ บริเวณท่าเรือบางหว้า และลงเรือที่ท่าเรือบางหว้า เพื่อไปยังท่าเรือวัดกำแพงบางจาก เขตภาษีเจริญ ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร และเดินทางต่อไปยังวัดอินทารามวรวิหาร เขตธนบุรี ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นวิถีชีวิตชุมชนคลองบางหลวงผ่านการท่องเที่ยวย่านประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี

 

เปิดทดลองใช้เส้นทางคลองภาษีเจริญ ให้บริการฟรีเชื่อมโยงระบบคมนาคม
          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา กรุงเทพมหานครได้เปิดทดลองเดินเรือเส้นทางใหม่ ตั้งแต่ท่าเรือบางหว้า คลองภาษีเจริญ ถึงท่าเรือวัดกำแพงบางจาก คลองบางกอกใหญ่ (ตลาดคลองบางหลวง) เพื่อเชื่อมโยงระบบคมนาคมทางน้ำเข้ากับโครงข่ายสาธารณะอื่น ๆ ตามนโยบาย “ล้อ ราง เรือ” ของกรุงเทพมหานคร โดยให้บริษัทกรุงเทพธนาคม ในฐานะผู้บริหารจัดการระบบล้อ ราง เรือ ในกรุงเทพมหานครและโครงการเดินเรือในคลองภาษีเจริญในปัจจุบันมาเป็นผู้จัดการเดินเรือในระยะทดลอง โดยให้บริการประชาชนโดยไม่เก็บค่าโดยสาร ในทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. เรือจะออกทุก 30 นาที มีท่าเรือที่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS บางหว้า และจุดจอดรถโดยสารประจำทาง ซึ่งผ่านเส้นทางที่เป็นย่านท่องเที่ยวสำคัญ เช่น ตลาดคลองบางหลวง บ้านศิลปิน ชุมชนร้านค้าโบราณ เป็นต้น

          นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการจราจรทั้งในพื้นที่ชั้นในและพื้นที่ชั้นนอก รวมทั้งการเชื่อมโยงเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในกรุงเทพมหานครมีจำนวนรถยนต์มากถึง 10 ล้านคัน แต่มีขนาดถนนเพียง 5,000 กม. การแก้ปัญหาด้วยการใช้ระบบขนส่งสาธารณะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ทั้งการใช้รถไฟฟ้า และการเดินทางทางเรือ ซึ่งนอกจากจะสามารถแก้ปัญหาจราจรได้แล้ว ยังเป็นการเพิ่มเส้นทางท่องเที่ยวอีกด้วย ทั้งนี้การรวมตัวกันของชุมชนก็เป็นสิ่งสำคัญ การจัดตั้งโฮมสเตย์จะทำให้ชุมชนเกิดรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม แต่ต้องจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อสร้างความถูกต้อง และความเท่าเทียมกันในสังคม ซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะให้การสนับสนุนตามที่กฎหมายกำหนด


----------------- (ทีมข่าว สปส. รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ

เอกสารดาวน์โหลด VDO