ผู้ว่าฯ กทม. ให้การต้อนรับนายกเทศมนตรีเมืองแตกู หารือส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 23 พฤษภาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 99 ครั้ง


           (23 พ.ค. 62) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ นายควอน ยองจิน (Mr.Kwon Youngjin) นายกเทศมนตรีเมืองแตกู สาธารณรัฐเกาหลี และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมหารือถึงแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างเมืองแตกูและกรุงเทพมหานคร โดยมี นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการต่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)


          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมหานคร กล่าวว่า ยินดีต้อนรับนายกเทศมนตรีเมืองแตกู และคณะ ประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาอย่างยาวนาน โดยในแต่ละปีมีคนไทยเดินทางไปเที่ยวที่สาธารณรัฐเกาหลีเป็นจำนวนมาก และคนเกาหลีก็เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นจำนวนมากเช่นกัน ซึ่งนอกจากจะได้เยี่ยมชมความเจริญของทั้งสองประเทศแล้ว ยังได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและประเพณีซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย


          นายกเทศมนตรีเมืองแตกู กล่าวว่า ในปี 2017 ได้มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนกรุงเทพมหานครมาแล้วครั้งหนึ่ง จากนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวกันมาโดยตลอด โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนบุคลากรของทั้งสองฝ่ายเพื่อศึกษาดูงานซึ่งกันและกัน ในวันนี้จึงได้เดินทางมาพร้อมกับคณะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของเมืองแตกู เพื่อหารือและส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเมืองแตกูเป็นเมืองที่มีทั้งภูเขา แม่น้ำ ทะเล และมีธรรมชาติที่สวยงาม รวมถึงมี 4 ฤดูที่ชัดเจน คือ ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง อีกทั้งในปัจจุบันเมืองแตกูมีสายการบินทีเวย์ (T’Way) ที่บินตรงจากกรุงเทพมหานคร-แตกู และกรุงเทพมหานคร-อินชอน ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชม. 30 น. โดยในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีเข้ามาเที่ยวยังประเทศไทยจำนวนมากถึงปีละประมาณ 1 ล้านคน ซึ่งหากส่งเสริมให้มีการจัดท่องเที่ยวแบบเป็นหมู่คณะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง นอกจากนี้ในวันที่ 27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 62 จะมีการจัดงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City Week 2019) ที่กรุงเทพมหานคร ตนและคณะก็จะเดินทางเข้าร่วมงานเช่นกัน


-------------------------- (นักบุญ...สปส. รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ