ทุกภาคส่วนพร้อมสนองพระราชดำริดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร

11 มิถุนายน 2562 | จำนวนเข้าชม 598 ครั้ง

          พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร และทรงโปรดฯ ให้ทุกภาคส่วนบูรณาการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างยั่งยืน

          (11 มิ.ย. 62) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562 เพื่อบูรณาการขับเคลื่อน ประสานงาน และประเมินผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์ เหล่าทัพ ตำรวจนครบาล กระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

 

          ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ได้มีคำสั่งที่ 802/2562 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสากรุงเทพมหานคร โดยมี ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็น ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสากรุงเทพมหานคร (ผอ.ศอ.จอส.กทม.) จึงได้เชิญคณะกรรมการศูนย์อำนวยการฯ ประชุมเป็นครั้งแรกหลังจากมีคำสั่งจัดตั้งศูนย์ฯ ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการทำงาน การประสานงาน การรายงานและประเมินผลการดำเนินงาน อย่างไรก็ดีเพื่อให้สอดคล้องกับชื่อศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร และโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใหม่ จึงได้มอบหมายให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นเลขานุการศูนย์ฯ จัดทำคำสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อคณะกรรมการอำนวยการฯ ตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 802/2562 พร้อมทั้งให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มเติม แก้ไข คณะกรรมการประจำศูนย์ฯ นอกจากนี้ให้เลขานุการศูนย์ฯ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานต่างสังกัด จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งให้แจ้งทุกสำนักงานเขตจัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร เขต เพื่อบูรณาการการทำงานในพื้นที่เขตด้วย

---------

อัลบั้มภาพ