• ประชาสัมพันธ์การเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 49

กทม. ให้การต้อนรับ นายกฯ ตรวจเยี่ยมกรุงเทพตะวันออก

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 9 มกราคม 2562 | จำนวนเข้าชม 122 ครั้ง

          (9 ม.ค.62) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะประชาชนในพื้นที่กรุงเทพตะวันออก (เขตลาดกระบัง - เขตหนองจอก) โดยในเวลา 13.00น. นายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางถึงบริเวณคลองลำอ้อตัน แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง เพื่อเยี่ยมชมการกำจัดผักตบชวาโดยชีววิธี (สารสกัดธรรมชาติ) เวลา 13.25 น. ตรวจเยี่ยมพบปะผู้ค้าและผู้ซื้อบริเวณตลาดเกรียงไกร ซอยเคหะร่มเกล้า 35 และพบปะประชาชนร่มเกล้า พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ สำนักงานเขตลาดกระบัง ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ เยี่ยมชมจุดบริการรถเคลื่อนที่ประชารัฐ และเยี่ยมชมจุดบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ เวลา 15.10 น. ตรวจเยี่ยมพบปะผู้ค้าในตลาดสดหนองจอก เวลา 15.40 น. ตรวจเยี่ยมพบปะนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่เจริญราษฎร์ เขตหนองจอก พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ ประกอบด้วย 1.นิทรรศการผลงานทางวิชาการของโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก บูธที่ 1 – 8 ได้แก่ ผลผลิตทางการเกษตร นิทรรศการตามศาสตร์พระราชา ผลงานวิชาการของโรงเรียนฯ 2.นิทรรศการผลงานวิจัยอุปกรณ์เครื่องมือทางการเกษตรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 3.ชมการแสดงวัฒนธรรมชาวไทย รามัญ จากนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่เจริญราษฎร์ หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่มาต้อนรับ

          เวลา 16.00 น. นายกรัฐมนตรี และคณะ ขึ้นรถไถนา (รถอีแต๊ก) เพื่อเดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เขตหนองจอก และลงแปลงนาเพื่อเกี่ยวข้าวร่วมกับเกษตรกรเขตหนองจอก และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เวลา 16.30 น. เยี่ยมชมนิทรรศการ ประกอบด้วย บูธที่ 1 ผลิตภัณฑ์การแปรรูปข้าวบรรจุถุง (แขวงคู้ฝั่งเหนือ) บูธที่ 2 ผลิตภัณฑ์การแปรรูปข้าวบรรจุถุง (แขวงกระทุ่มราย) บูธที่ 3 การผลิตสารชีวินทรีย์ (แขวงโคกแฝด) บูธที่ 4 การแปรรูปเนื้อแดดเดียว (แขวงหนองจอก) บูธที่ 5 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจมูกข้าว (แขวงโคกแฝด) บูธที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (แขวงคลองสิบสอง) บูธที่ 7 นิทรรศการโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย (ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ภาคการเกษตร) บูธที่ 8 ผลิตภัณฑ์โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย บูธที่ 9 ผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาเค็ม เนื้อ (ชุมชนแผ่นดินทองนูรุดดีน) บูธที่ 10 ผลิตภัณฑ์จากเห็ด น้ำสมุนไพร (ชุมชนหมู่ 6 ก้าวหน้า) บูธที่ 11 ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ (ชุมชนสุกกาทอง) บูธที่ 12 ผลิตภัณฑ์ปลาเค็ม หมี่กรอบ กล้วยฉาบ ไม้กวาด (ชุมชนหมู่ 4 ร่วมพัฒนา) และบูธที่ 13 นิทรรศการจากสภาวัฒนธรรมเขตหนองจอก จากนั้น เวลา 16.45 น. นายกรัฐมนตรี และคณะ เยี่ยมชมกระบวนการสีข้าว พร้อมทั้งนำข้าวเปลือกที่เกี่ยวมาแล้วทำการสี โดยการเทข้าวเปลือกใส่กระพ้อเครื่องสีข้าว และนำข้าวที่สีเสร็จเรียบร้อยแล้วมาบรรจุใส่ถุง เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน เวลา 16.50 น. เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ฯ ฐานที่ 1 การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ และฐานที่ 2 การจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี

 

ดำเนินโครงการประชารัฐในพื้นที่กรุงเทพตะวันออก

          สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายประชารัฐ เพื่อใช้เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้านขึ้นมา โดยมุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนและประชาชนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กทม. ได้นำแนวทางนโยบายตามโครงการประชารัฐ มาดำเนินการในหลายรูปแบบ อาทิ ร้านค้าประชารัฐ รถบริการเคลื่อนที่ประชารัฐ รวมทั้งได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านอื่นๆ ได้แก่ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน และสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม่ๆ ในพื้นที่กรุงเทพตะวันออก


———————(อรรจน์ชญาณ์/นักบุญ... สปส. รายงาน)

 

 

อัลบั้มภาพ