“สวนบางแคภิรมย์" Dog Park แห่งที่ 2 ของกรุงเทพมหานคร

เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 28 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 201 ครั้ง

         (28 ส.ค.62) เวลา 16.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิด “สวนบางแคภิรมย์” เขตบางแค พร้อมปลูกต้นรวงผึ้งและต้นจำปี ปล่อยขบวนจักรยานเยาวชน ขบวนเดิน – วิ่ง เยี่ยมชมสวนสำหรับสุนัข และชมการแสดงของสุนัข โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธี ณ สวนบางแคภิรมย์ แขวงหลักสอง เขตบางแค

 

         กรุงเทพมหานคร ได้ประสานความร่วมมือขอเช่าที่ดินบริเวณแขวงหลักสอง เขตบางแค พื้นที่ 119 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก พื้นที่ 49 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา ได้มอบให้สำนักงานตลาดนัดกรุงเทพมหานคร จัดสร้างตลาดนัดของกรุงเทพมหานคร (ตลาดนัดสวนจำปี) เพื่อเปิดให้ประชาชนเช่าพื้นที่ค้าขาย สำหรับส่วนที่ 2 พื้นที่ 70 ไร่ ให้สำนักสิ่งแวดล้อม จัดสร้างสวนสาธารณะ “บางแคภิรมย์” ซึ่งมีความหมายว่า สวนสาธารณะแห่งความรื่นรมย์ในย่านบางแค พื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ รายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่พร้อมตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับและการจัดภูมิทัศน์ที่สวยงาม สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน เป็นสวนสาธารณะภายใต้แนวคิด “ตลาดในสวน – สวนในตลาด” พร้อมจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ อาทิ ทางเดิน – วิ่งออกกำลังกาย เส้นทางจักรยาน สวนสุขภาพ ลานติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ศาลาพักผ่อน สนามกีฬา สนามเด็กเล่น บึงน้ำธรรมชาติ อาคารห้องสุขา ทั้งนี้ภายในส่วนยังมีการก่อสร้างสัญลักษณ์เพื่อระลึกถึงการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ซึ่งได้นำแนวคิดจาก 3 เสาหลักอาเซียน ได้แก่ เสาที่ 1 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เสาที่ 2 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และเสาที่ 3 ประชาคมความมั่นคงอาเซียน ดำเนินการก่อสร้างวงเวียนทางเข้าแกนอาเซียนและลานอาเซียน (ลานจัดแสดงอเนกประสงค์) นอกจากนี้ยังจัดสรรพื้นที่จำนวน 4 ไร่ 3 งาน เพื่อจัดสร้างเป็นสวนสุนัข (Dog Park) ซึ่งเป็นแห่งที่ 2 ของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย พื้นที่คัดกรองสุนัข อาคารอเนกประสงค์ ห้องสุขาสาธารณะ ทางเดิน – วิ่ง สำหรับจูงสุนัขและจุดให้น้ำสุนัข

 

         ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากตระหนักดีว่าเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ซึ่งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบต่างๆ เป็นหนึ่งในหลายๆแนวทางที่ได้รับการผลักดันให้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมสำรวจพื้นที่รกร้างว่างเปล่าที่ไม่ใช้ประโยชน์ในกรุงเทพมหานคร นำมาเปลี่ยนเป็นพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติม นอกจากนี้ ภายในปี 62 กทม.มีนโยบายปลูกต้นไม้ให้ได้ 1 ล้านต้น โดยแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนปลูกร่วมกันทั่วกรุงเทพมหานคร มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนให้กับกรุงเทพมหานคร สำหรับสวนบางแคภิรมย์นั้น เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ภายใต้แนวคิดสวนแห่งประชาคมอาเซียน ซึ่งนอกจากจะเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกในพื้นที่เขตบางแคแล้วยังเป็นสวนสาธารณะแห่งที่ 2 ของกรุงเทพมหานคร ที่มีพื้นที่สำหรับสุนัข โดยมุ่งหวังมอบให้ประชาชนเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับทำกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว อันจะนำไปสู่การพัฒนามหานครแห่งนี้ให้เป็นเมืองที่น่าอยูู่ ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน


---------- (ทีมข่าว... สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ