ผู้ว่าฯ กทม. มอบ 18 รางวัลลานกีฬาดีเด่นปี 62 ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังและเล่นกีฬาได้ทุกที่

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 9 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 134 ครั้ง

          (9 ส.ค. 62) เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดลานกีฬาดีเด่นกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 พร้อมยกย่องยอดนักพัฒนาลานกีฬาและอาสาสมัครลานกีฬาเป็นบุคคลตัวอย่างช่วยดูแลลานกีฬาได้มาตรฐาน ส่งเสริมกีฬาชุมชน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกกำลังและเล่นกีฬาได้ทุกที่ ตลอดจนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับสำนักงานเขตและบุคลากรที่ทำคุณงามความดีในการส่งเสริมและพัฒนาลานกีฬากรุงเทพมหานคร ทั้งด้านกายภาพ การบริหารจัดการ การจัดกิจกรรม และสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อพัฒนาลานกีฬาที่มีมาตรฐานสำหรับการออกกำลังกายและเล่นกีฬา โดยมี พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับนโยบายด้านสุขภาพ โดยตระหนักดีว่า การมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ เป็นพื้นฐานสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งการปรับปรุงและพัฒนาลานกีฬาให้มีความทันสมัย มีอุปกรณ์ออกกำลังกายและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบถ้วน เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการทุกกลุ่มทุกวัย และครอบคลุมทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้คนกรุงเทพฯ ได้มีโอกาสออกกำลังกาย และจะนำไปสู่การมีสุขภาพกายที่ดี มีอารมณ์แจ่มใส ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการหล่อหลอมให้มีความเป็นระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ให้คนในสังคมมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นอีกด้วย
สำหรับการประกวดลานกีฬาดีเด่นของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทโรงเรียน ประเภทชุมชน และประเภทสาธารณะ โดยรางวัลชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 120,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 70,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และรางวัลชมเชยได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาลานกีฬาให้ได้มาตรฐานและจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีรางวัลยอดนักพัฒนาลานกีฬา จาก 6 กลุ่มเขต จำนวน 6 รางวัลๆ ละ 15,000 บาท และอาสาสมัครลานกีฬาดีเด่น จาก 6 กลุ่มเขต จำนวน 6 รางวัลๆ 10,000 บาท
สำหรับลานกีฬาประเภทโรงเรียน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ลานกีฬาโรงเรียนวัดกำแพง เขตบางขุนเทียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ลานกีฬาโรงเรียนสามเสนนอก เขตดินแดง รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ลานกีฬาโรงเรียนพระโขนงวิทยาลัย เขตพระโขนง รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ ลานกีฬาโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกุล) เขตจอมทอง ลานกีฬาโรงเรียนช่างฝีมือทหาร เขตจตุจักร และ ลานกีฬาโรงเรียนสุเหร่าคลอง 11 เขตหนองจอก
ลานกีฬาประเภทชุมชน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ เขตบางเขน รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ลานกีฬาชุมชนซอยบุบผาสวรรค์ สำนักงานเขตบางกอกน้อย รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ลานกีฬาชุมชนเคหะบางนา 2 สำนักงานเขตบางนา รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ ลานกีฬาชุมชนวัดวงษ์ลาภาราม สำนักงานเขตหนองแขม ลานกีฬาทรัพย์พัฒนานางเลิ้งรวมใจ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และ ลานกีฬามัสยิดกามาลุ้ลอีมานชุมชนทับช้างล่างฝั่งธน สำนักงานเขตประเวศ
          ลานกีฬาประเภทสาธารณะ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ลานกีฬาสวนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เขตคลองสาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ลานกีฬาพัฒน์ 2 เขตราชเทวี รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ลานกีฬาแสงทิพย์ เขตวัฒนา รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ ลานกีฬาสวนคันนายาวรมณีย์ เขตคันนายาว, ลานกีฬาหมู่บ้านวิเศษสุขนครประชาอุทิศ 79 (คลองรางจาก) เขตทุ่งครุ และ ลานกีฬาสวนสาธารณะสวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง
          รางวัลยอดนักพัฒนาลานกีฬา จาก 6กลุ่มเขต ได้แก่ นายไชยสิทธิ์ คุณสิริประภารัตน์ นายประทีป นิลวรรณ นายบำรุง ตั้งสง่า นายสมชัย ตั้งสง่า นางโอมา หมวดทอง และนายสุวัชร จำปาขอม รางวัลอาสาสมัครลานกีฬาดีเด่น จาก 6 กลุ่มเขต ได้แก่ นายภูมิศักดิ์ แย้มประเสริฐ นายเมธาวัตร์ บัวกล้า นายอรรถกฤต สาลีผล นายเลิศชาย โพธิทอง นายกิตติคุณ กำเหนิดคุณ และนายทรงพล พยัพพฤกษ์

--------------------------------------------

อัลบั้มภาพ