ประชาชนร่วมทำแบบประเมินผ่านระบบ BKK COVID-19 แล้วกว่า 51,134 คน

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 13 เมษายน 2563 | จำนวนเข้าชม 127 ครั้ง

          พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ภายหลังจากการที่กรุงเทพมหานครร่วมกับเพจหมอแล็บแพนด้า ลงพื้นที่ให้บริการเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง(SWAB)เพื่อนำไปทดสอบการติดเชื้อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19สำหรับประชาชน ลดการเดินทางของผู้ที่เข้าเกณฑ์ต้องสงสัย ผ่านการคัดกรองโดยระบบ BKK COVID-19 นั้น พบว่ามีประชาชนทำแบบประเมินผ่านระบบแล้ว จำนวน 51,134 คน ผลการวิเคราะห์โดยแบบประเมินพบว่า อยู่ในเกณฑ์สีเขียว(ไม่พบประวัติเสี่ยง สามารถปฏิบัติตัวตามคำแนะนำได้) จำนวน 40,584 คน เกณฑ์สีเหลือง(เฝ้าระวัง) จำนวน 4,811 คน เกณฑ์สีส้ม(แยกสังเกต โดยจะมีการซักประวัติเพิ่มเติมเพื่อประเมินความเสี่ยงอีกครั้งก่อนทำการเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง) จำนวน5,105 คน และสีแดง (เข้าเกณฑ์ต้องสงสัย และข้อมูลจะถูกส่งไปสำนักการแพทย์อัตโนมัติ)จำนวน 634 คน

          อย่างไรก็ดีเป็นที่น่าสังเกตว่า ในกลุ่มผู้ที่เข้าเกณฑ์สีส้ม(แยกสังเกต)นั้น เป็นผู้ที่ให้ข้อมูลครบ 460 คน เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งส่งห้องปฏิบัติการ(LAB)มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเพื่อตรวจแล้ว 34 คน (ผลNegative ทั้ง 34 คน) และเป็นผู้ที่ไม่ให้ข้อมูล จำนวน 4,645 คน ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อขอข้อมูลเชิงลึกเพื่อทำการประเมินได้ ทั้งนี้กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถวินิจฉัยและคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อได้อย่างรวดเร็ว ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
--------------------

อัลบั้มภาพ