ผู้ว่าฯ อัศวิน ชวนทุกภาคส่วนร่วมเติมเต็มและเปลี่ยนมุมมองใหม่ให้กับกรุงเทพมหานครในงาน BANGKOK STORIES เรื่องเล่าดีดีของคนกรุงเทพฯ

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 24 พฤษภาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 91 ครั้ง

          (24 พ.ค. 62) เวลา 15.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดงาน “BANGKOK STORIES เรื่องเล่าดีดีของคนกรุงเทพฯ ตอนมหานครแห่งโอกาส ครั้งที่ 1” โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน วิทยากร สื่อมวลชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ณ วิคทอรี่พ้อยท์ ลานเกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า งาน “BANGKOK STORIES เรื่องเล่าดีดีของคนกรุงเทพฯ ตอนมหานครแห่งโอกาส ครั้งที่ 1” คือหนึ่งในโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อมาช่วยกันเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดในด้านภาพลักษณ์ที่ดี ก่อให้เกิดการอยากมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนากรุงเทพมหานครให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ที่ผ่านมาคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กทม. ขับเคลื่อนการพัฒนาผ่านนโยบาย “Now ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” ที่ต้องทำอย่างเร่งด่วน ทั้ง 5 ด้าน คือ 1) สะอาด (Clean) : บ้านเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด 2) สะดวก (Convenient) : เดินทางสะดวก ใช้ชีวิตสะดวก ข้อมูลสะดวก 3) ปลอดภัย (Community) : ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย 4) คุณภาพชีวิตดี (Care) : ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ 5) วิถีพอเพียง (Common way of living) : ภูมิใจในรากฐานไทย พอใจในความเป็นอยู่ และได้ผลักดันอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันภายใต้นโยบาย “ Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” โดยกำหนดระยะเวลาติดตามผล เป็น 100 วัน 200 วัน 300 วัน และ 1 ปี เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราทำให้ได้มากที่สุด เร็วที่สุด

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า สำหรับการสื่อสารกับชาวกรุงเทพมหานครในโครงการ BANGKOK STORIES เรื่องเล่าดีดีของคนกรุงเทพฯ จะเน้นการสร้างเนื้อหาที่ทันสมัย น่าสนใจ และเข้าใจได้ง่าย ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ในหลายช่องทาง ได้แก่ Facebook LINE และ YOUTUBE รวมถึงจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 4 พื้นที่ โดยในวันนี้เป็นการจัดขึ้นในครั้งแรก ครั้งที่ 2 วันที่ 22 มิ.ย. 62 ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 วันที่ 27 ก.ค. 62 ณ ท่ามหาราช และครั้งที่ 4 วันที่ 24 ส.ค. 62 ณ สวนลุมพินี โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมอีกมากมายที่กรุงเทพมหานครตั้งใจนำมาเสนอและสร้างการมีส่วนร่วมกับชาวกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย นิทรรศการ วงเสวนาเรื่องเล่าความสุขจากตัวแทนคนกรุงเทพฯ การแบ่งปันอาชีพฟรีจากวิทยากรที่มากความสามารถ รวมถึงการออกร้านและบริการจากร้านนครภัณฑ์ที่เป็นโอกาสทางด้านอาชีพของชาวกรุงเทพมหานครอีกด้วย

          “ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำคนเดียวคงจะไม่สำเร็จ จึงขอเชิญชวนให้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าจะมีอาชีพอะไร มาร่วมกันค้นหาและแชร์ประสบการณ์ด้วยการบอกเล่าเรื่องดีๆ ของกรุงเทพมหานคร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีของกรุงเทพมหานครออกไปยังภายนอกให้ได้รับรู้ เพื่อเป็นพลังบวกกลับเข้ามาสู่บ้านเรา ให้คนต่างบ้านต่างเมือง นักท่องเที่ยว และทั่วโลกได้รับรู้ถึงความสุขที่เรามีและอยากมาเยี่ยมมาเยือน มาร่วมกันสร้างบรรยากาศที่ดีและพัฒนากรุงเทพฯ บ้านของเราไปด้วยกัน” ผู้ว่าฯ อัศวิน กล่าวในตอนท้าย

อัลบั้มภาพ