พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบอัคคีภัยเขตบางพลัด

เผยแพร่โดย : ณัฐวุฒิ อยู่พุ่ม | 24 พฤษภาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 47 ครั้ง

          พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์ 96/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร ด้วยทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากการประสบอัคคีภัย

          วันนี้ (24 พ.ค. 62) เวลา 09.30 น. นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานเหตุอัคคีภัยบริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์ 96/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แก่พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี พร้อมนำผู้ประสบเหตุอัคคีภัยเข้ารับสิ่งของพระราชทาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดวิมุตยาราม เขตบางพลัด จากนั้นรองปลัดกรุงเทพมหานคร นำองคมนตรีไปตรวจดูสถานที่เกิดเหตุ และเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนบริเวณข้างเคียงสภานที่เกิดเหตุ

 

          สำหรับอัคคีภัยดังกล่าวได้เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562  เวลาประมาณ 11.39 น.  โดยเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงบางอ้อและสถานีดับเพลิงใกล้เคียง พร้อมรถบรรทุกน้ำ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางพลัด และมูลนิธิต่างๆ เข้าควบคุมและระงับเหตุอัคคีภัย  ซึ่งมีบ้านเรือนราษฎรที่ประสบอัคคีภัยได้รับความเสียหาย ทั้งสิ้น 9 หลังคาเรือน โดยเสียหายทั้งหลัง 7 หลังคาเรือน เสียหายบางส่วน 2 หลังคาเรือน ผู้ประสบอัคคีภัยจำแนกเป็นครอบครัว จำนวน 10 ครอบครัว รวม 40 คน เป็นผู้ใหญ่เพศชาย 15 คน ผู้ใหญ่เพศหญิง 17 คน เด็กชาย 5 คน  เด็กหญิง 2 คน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 คน ส่งรักษาตัวที่คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ไม่มีผู้เสียชีวิต  ทั้งนี้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในวันเกิดเหตุ โดยได้ให้ความช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน และให้คำแนะนำขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือจากกรุงเทพมหานคร โดยให้ผู้ประสบภัยไปขอออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยจากสำนักงานเขตบางพลัด เพื่อมาขอรับความช่วยเหลือด้านการเงินจากกรุงเทพมหานคร  ซึ่งผู้ประสบอัคคีภัยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าที่พักอาศัยชั่วคราว กรณีบ้านเรือนเสียหายบางส่วนครอบครัวละ 1,500 บาท กรณีเสียหายหมดทั้งหลังครอบครัวละ 3,000 บาท

----------------

อัลบั้มภาพ