ตั้งเป้างดใช้ถุงพลาสติกใส่นมโรงเรียน ลดภาวะโลกร้อน

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 20 สิงหาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 282 ครั้ง


           (20 ส.ค.61) เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 18/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 35 อาคารธานีนพรัตน์ กทม.2 ดินแดง

ต่อยอดพัฒนาระบบ “ล้อ ราง เรือ” ส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านคลองบางหลวง
           สำนักการจราจรและขนส่ง กทม. ได้รายงานแผนการดำเนินการกรุงเทพมหานครตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการพัฒนาระบบ “ล้อ ราง เรือ” ซึ่งสำนักการจราจรและขนส่งได้จัดทำแผนดำเนินการพัฒนาการเดินเรือในคลองพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะ 12 ปี แบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 จำนวน 9 คลอง และระยะที่ 2 จำนวน 21 คลอง โดยในเบื้องต้นได้ดำเนินการส่งเสริมการเดินเรือในคลองเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อการเดินทาง 5 เส้นทาง ได้แก่ คลองผดุงกรุงเกษม เส้นทางท่าเรือ สถานีรถไฟหัวลำโพง ถึงท่าเรือตลาดเทวราช คลองแสนแสบส่วนต่อขยาย เส้นทางท่าเรือวัดศรีบุญเรืองถึงท่าเรือสำนักงานเขตมีนบุรี คลองลาดพร้าว เส้นทางท่าเรือสะพานพระโขนงถึงท่าเรือตลาดยิ่งเจริญ คลองภาษีเจริญส่วนต่อขยาย เส้นทางท่าเรือเพชรเกษม 69 ถึงท่าเรือวัดหนองแขม คลองบางกอกใหญ่ เส้นทางท่าเรือบางหว้า (คลองภาษีเจริญ) ถึงท่าเรือราชินี (แม่น้ำเจ้าพระยา) ซึ่งทั้ง 5 คลอง มีศักยภาพในการเดินเรือ เพื่อพัฒนาจุดเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะต่างๆ


           สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. รายงานการจัดทำแผนพัฒนาฟื้นฟูการท่องเที่ยวย่านคลองบางหลวง โดยบูรณาการความร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักงานเขตพื้นที่ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว นอกจากนี้จะดำเนินการพัฒนาและฟื้นฟูการท่องเที่ยว 5 ย่านประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน ได้แก่ ย่านวัดกำแพง เขตภาษีเจริญ ย่านบางระมาด เขตตลิ่งชัน ย่านบ้านบุ เขตบางกอกน้อย ย่านพระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ และย่านตลาดพลู เขตธนบุรี ระยะทางเดินเรือรวม 18.5 กิโลเมตร

 

เชื่อมต่ออุทยานสวนจตุจักร รอสำรวจความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องปิดถนนกำแพงเพชร 3
           สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. รายงานความคืบหน้าโครงการอุทยานสวนจตุจักร และแนวทางการจัดสร้างเลนจักรยานภายในอุทยาน ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อสวนสาธารณะ 3 แห่ง ได้แก่ สวมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนวชิรเบญจทัศ และสวนจตุจักร ปัจจุบันมีโครงการที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คือ การก่อสร้างอาคารปรับปรุงอาคารผีเสื้อและแมลง ในส่วนของทางเชื่อมสวนคาดว่าจะแล้วเสร็จ 10 ก.ย. 61 งานปรับปรุงทางเดินวิ่งของสำนักการโยธา คาดว่าแล้วเสร็จ 31 ส.ค. งานก่อสร้างนิทรรศการผีเสื้อและแมลง อยู่ระหว่างประกาศTOR งานทางเดินวิ่ง คาดแล้วเสร็จ 22 ส.ค. 61 งานก่อสร้างสวน “จากภูผา สู่มหานคร”ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณ คาดว่าแล้วเสร็จปี 63


           สำหรับแนวทางการปรับปรุงทางจักรยาน ในปัจจุบันมีเส้นทางจักรยานภายในสวนวชิรเบญจทัศ ระยะทาง 3 กิโลเมตร และในอนาคตมีแผนการสร้างเลนจักรยานเพิ่มเติมอีก 6 กิโลเมตร รวมเลนจักรยานเต็มรูปแบบ 10 กิโลเมตร อย่างไรก็ตามเพื่อเชื่อมต่อเส้นทางจักรยานทั้งหมด ต้องมีการปิดเส้นทางถนนกำแพงเพชร 3 และปรับปรุงผิวทางเดินวิ่งให้เหมาะสมกับการขี่จักรยาน ทั้งนี้แนวทางการปิดถนนกำแพงเพชร 3 จากการประชุมร่วมกับสำนักงานตำรวจนครบาลบางซื่อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมเสนอให้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนดำเนินการ เนื่องจากปัจจุบันยังมีประชาชนใช้เส้นทางดังกล่าวอยู่ โดยแบ่งกลุ่มที่จะสำรวจความคิดเห็นเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ใช้เส้นทางสัญจร ผู้ใช้บริการสวนสาธารณะ และผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว

 

ปรับปรุงคลองโอ่งอ่างแล้วเสร็จ มิ.ย. 62 เร่งดำเนินการบางส่วนให้ประชาชนร่วมเทศกาลลอยกระทง
          สำนักการระบายน้ำ ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินปรับปรุงคลองโอ่งอ่างว่า ตามที่รัฐบาลและกรุงเทพมหานครมีนโยบายจัดระเบียบปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์บริเวณคลองโอ่งอ่างให้ เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม รวมถึงพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม โดยประชาชนสามารถเข้าใช้ประโยชน์ในที่ สาธารณะร่วมกันอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน กรุงเทพมหานครจึงได้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่รุกล้ำจนเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ซึ่งพบว่าสภาพเขื่อนชำรุดเสียหาย บางแห่งพังทลายลงไปในคลอง มีสภาพโครงสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง หากปล่อยทิ้งไว้จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเพื่อเป็นการพัฒนาระบบระบายน้ำพื้นที่เขตชั้นในออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานครจึงได้เสนอ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง จากบริเวณสะพานดำรงสถิตถึงบริเวณสะพานโอสถานนท์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการระบายน้ำ และเพิ่มอัตราการไหลของน้ำ รวมถึงเก็บรวบรวมน้ำเสีย จากบ้านเรือนประชาชนไม่ให้ปล่อยลงคลอง ทำให้น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่และน้ำในคลองมีคุณภาพดีขึ้น อีกทั้งพัฒนาคูคลองให้มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม และสอดคล้องกับแผนอนุรักษ์คลองเพื่อพัฒนาให้เป็นเส้นทางในการท่องเที่ยวทางน้ำต่อไป รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองโอ่งอ่างให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมที่ประชาชน สามารถเข้าใช้ประโยชน์ร่วมกันได้


          สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง จากบริเวณสะพานดำรงสถิต ถึงบริเวณสะพานโอสถานนท์ เริ่มต้นสัญญาวันที่ 9 มิ. ย. 2561 สิ้นสุดสัญญา 3 มิ.ย. 2562 ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน ปริมาณงานก่อสร้าง ประกอบด้วย งานปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่างจากบริเวณสะพานดำรงสถิตถึงบริเวณสะพานโอสถานนท์ ได้แก่ 1. งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และท่อรวบรวมระบบสาธารณูปโภค ความยาวประมาณ 1,500 เมตร 2. งานก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียและระบบระบายน้ำ ความยาว ประมาณ 1500 เมตร 3. งานก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง ความยาวประมาณ 1500 เมตร และงานปรับปรุงสะพานข้ามคลองโอ่งอ่าง จำนวน 5 แห่ง ปริมาณงานในภาพรวมทั้งหมด ณ วันที่ 18 ส.ค. 2561 ตามแผนงานกำหนดไว้ 22% ดำเนินการได้ 35% เร็วกว่าแผนที่วางไว้ 13% ซึ่งการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง เข้าดำเนินการร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานนั้นเอง โดยเป็นการย้ายสายไฟฟ้าแรงสูงและท่อประปามาลงในบ่อรวบรวมสาธารณูปโภค ทั้งนี้ เบื้องต้นจะมีการปรับปรุงคลองโอ่งอ่างบางส่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมเทศกาลลอยกระทงในบริเวณดังกล่าว

 

เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียนจากถุงพลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นลดขยะพลาสติก เริ่ม ต.ค. นี้
          นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวถึงนโยบายลดใช้ถุงพลาสติกในโครงการนมโรงเรียน โดยให้สำนักการศึกษาประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน หาวิธีการเปลี่ยนใช้บรรจุภัณฑ์อื่นแทนถุงพลาสติกเพื่อลดภาวะโลกร้อน และเป็นไปตามแนวนโยบายนายกรัฐมนตรีที่ให้ไว้ขณะลงพื้นที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ได้กำชับให้มีการหามาตรการแก้ปัญหาและรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดปัญหาขยะในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยผู้ว่าฯ ได้กำชับให้เร่งดำเนินการให้ทันเปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2561 นี้ นมโรงเรียน กทม. ต้องไม่มีถุง


          สำหรับนมโรงเรียนที่จัดส่งให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 แห่ง ในแต่ละวันจำนวน 252,928 ถุง มีการทำการเรียนการสอนประมาณ 200 วันใน 1 ปี จะมีขยะถุงพลาสติกบรรจุนมโรงเรียน 50,585,600 ถุง คิดเป็นขยะถุงพลาสติกมากถึงปีละ 1,011.71 ตัน ซึ่งหากดำเนินการกับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้เป็นผลสำเร็จ ก็จะเป็นแนวทางขยายไปโรงเรียนสังกัดอื่นๆ ต่อไปได้


------------------------- (ชลธิชา/พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ