ผู้ว่าฯ อัศวิน พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำปีนี้ ย้ำขอความร่วมมือทุกคนร่วมป้องกันโรคไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่

6 มิถุนายน 2562 | จำนวนเข้าชม 88 ครั้ง

          (6 มิ.ย. 62) ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง): พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2562 เกี่ยวกับ การรับมือสถานการณ์น้ำ การป้องกันโรคไข้เลือดออก และการป้องกัoโรคไข้หวัดใหญ่ว่า จากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าตั้งแต่วันนี้ 6 - 11 พ.ค. 62 จะมีฝนตกหนักถึง 70 - 80% แต่เชื่อว่ากรุงเทพมหานครจะรับมือไหวเพราะมีความเตรียมพร้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงการก่อสร้างระบบดันท่อลอดใต้ดิน (Pipe Jacking) ธนาคารน้ำ (Water Bank) แก้มลิง การฉีดล้างทำความสะอาดท่อ และการขุดลอกคูคลอง ทั้งนี้บริเวณที่อาจจะยังเกิดน้ำท่วมหากฝนตกหนักคือ บริเวณแบริ่งเชื่อมต่อกับสำโรง ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่ม และบริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจที่ชุมชนยังไม่ยอมให้กรุงเทพมหานครเข้าทำการก่อสร้าง Water Bank หรือ Pipe Jacking ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำในเบื้องต้น โดยสำนักการระบายน้ำได้เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้แล้วกว่า 800 เครื่อง ทั้งเครื่องระบบไฟฟ้าและเครื่องระบบดีเซล ซึ่งได้รับการซ่อมแซมดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ในอนาคตจะกรุงเทพมหานครจะมีการเจรจากับชุมชนอีกครั้ง เพราะเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับคนในพื้นที่โดยส่วนใหญ่

  

          สำหรับการป้องกันโรคไข้เลือดออกนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ 3 เก็บ ได้แก่ เก็บบ้านให้โล่ง อากาศปลอดโปร่ง เก็บขยะ เศษภาชนะต่าง ๆ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และเก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะ เช่น โอ่ง ไห ขวด ถัง ฯลฯ ให้มิดชิด ไม่ให้ยุงลายวางไข่ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกอันเกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำโรค ในส่วนของการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่กรุงเทพมหานครได้รณรงค์ให้ประชาชนรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง โดยผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35 ขึ้นไป สามารถรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ทั้ง 68 แห่ง โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

--------- (มุทิตา...สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ