ชุมชนพื้นที่กรุงเทพเหนือรับถุงยังชีพกทม.บรรเทาความเดือดร้อนโควิด-19

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 26 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง

          (26 พ.ค. 63) เวลา 16.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพกรุงเทพมหานคร ให้แก่ประชาชนในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ได้แก่ เขตสายไหม และบางเขน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครร่วมลงพื้นที่แจกสิ่งของ

          สำหรับในวันนี้มีชาวชุมชนในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครเหนือรับมอบถุงยังชีพกรุงเทพมหานคร ซึ่งบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,281 ครัวเรือน แบ่งเป็นพื้นที่เขตสายไหม 785 ครัวเรือน รวม 6 ชุมชน ประกอบด้วย กลุ่มบ้านริมคลองหนองผักชี หลังวัดราษฎร์นิยมธรรม ถนนพหลโยธิน 52 แฟลตสะพานใหม่ ซอยพหลโยธิน 52 แยก 45 ชุมชนบ้านเอื้ออาทร สมคิดอพาร์ทเม้นท์ อพาร์ทเม้นท์ชงกุล และกลุ่มบ้านเช่าภายในซอยสุขาภิบาล 5 สำหรับพื้นที่เขตบางเขน 496 ครัวเรือน รวม 4 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนเกษตรก้าวหน้าลำรางหนองกง กลุ่มบ้านริมคลองบ้านบัวมล ชุมชนหลุมไผ่พัฒนา และชุมชนเกษตรพัฒนาบึงพระยาสุเรนทร์

          ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เน้นย้ำให้ประชาชนยังคงปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐกำหนด ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในกรุงเทพมหานครจะดีขึ้นบ้างแล้วก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษามาตรการเว้นระยะห่าง การสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน การล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ และการรับประทานอาหารด้วยช้อนส่วนตัว เพื่อความปลอดภัยของตนเอง และคนในครอบครัว
---------------

อัลบั้มภาพ