เปิดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือชุมชนแออัดที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 13 เมษายน 2563 | จำนวนเข้าชม 158 ครั้ง

          (13 เม.ย.63) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/2563 โดย มีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ในที่ประชุมสำนักอนามัยและสำนักการแพทย์ได้รายงานความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ว่า ในขณะนี้ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครลดลง รวมถึงมาตรการต่างๆ ของกรุงเทพมหานครได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี อาทิ การเว้นระยะห่างทางสังคม การกักตัวสำหรับกลุ่มเสี่ยง และการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์จากหน่วยงานภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง

          ในส่วนของการดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ครั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาไว้แล้ว รวมทั้งจะเปิดรับบริจาคสิ่งของ อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม จากหน่วยงานภาคเอกชน สถานประกอบการ เพื่อนำไปส่งต่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามสำนักงานเขตต่างๆ โดยมีจำนวน 600 กว่าชุมชน มีจำนวนครัวเรือน กว่า 120,000 ครัวเรือน ทั้งนี้ผู้ประสงค์ร่วมบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2224 8651 และ 0 2221 2141 ต่อ 1280 ในวัน และเวลา ราชการ

เตรียมพร้อมแผนเฝ้าระวังพายุฤดูร้อน

          สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักการจราจรและขนส่ง รายงานแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์ช่วงหน้าฝนและพายุฤดูร้อน ดังนี้ ประกอบด้วย สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์ช่วงหน้าฝนและพายุฤดูร้อนเกี่ยวกับการดูแลความมั่นคงแข็งแรงของต้นไม้ใหญ่ โดยดำเนินการตามหลักการดูแลต้นไม้ใหญ่ ดังนี้ การสางโปร่ง ลดแรงปะทะของลมและฝน การลดทอนความสูง เพื่อป้องกันการฉีกหักและโค่นล้ม การพยุงค้ำยัน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้แก่ต้นไม้ และการดูแลต้นไม้ที่มีความเสี่ยง เช่น ผุเป็นโพรง จะดำเนินการขุดล้อมย้าย ในส่วนของการตัดแต่งต้นไม้ในสวนสาธารณะ ถนน และพื้นที่ในความรับผิดชอบของสำนักสิ่งแวดล้อม ดำเนินการแล้ว จำนวน 8,621 ต้น สำนักงานเขตดำเนินการ 61,664 ต้น รวมทั้งการค้ำยันต้นไม้ให้เหมาะสมกับพันธุ์ไม้แต่ละชนิด

          สำนักการระบายน้ำ กทม. ได้รายงานการเตรียมความพร้อมระบบท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 6,634 ถนน/ซอย ความยาวรวม 6,175 กิโลเมตร ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ไปแล้วความยาว 3,319 กิโลเมตร การเตรียมความพร้อมระบบคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,682 คู/คลอง ความยาวรวม 2,604 กิโลเมตร ดำเนินการจัดเก็บวัชพืช หมุนเวียนเปิดทางน้ำไหลแล้ว จำนวน 1,316 คลอง ความยาว 1,490 กิโลเมตร ดำเนินการขุดลอกคูคลองแล้ว จำนวน 80 คู/คลอง ความยาว 91 กิโลเมตร นอกจากนี้ได้เตรียมความพร้อม สถานีสูบน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ และระบบไฟฟ้า ให้พร้อมใช้งาน และบูรณาการความร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวงเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในสถานีสูบน้ำที่สำคัญ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ (จุดเสี่ยงและจุดเฝ้าระวัง) ทั้งนี้จะเร่งดำเนินการให้พร้อมทั้งหมดก่อนเข้าสู่ฤดูฝน

          สำนักการโยธาได้เตรียมแผนการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากป้ายโฆษณา โดยแจ้งให้เจ้าของป้ายตรวจสอบการใช้งานและความมั่นคงแข็งแรงของป้าย สำหรับป้ายที่ถูกกฎหมายแต่มีสภาพเก่า ชำรุด และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ จะมีคำสั่งให้เจ้าของป้ายดำเนินการแก้ไขหรือรื้อถอน และดำเนินคดีกับเจ้าของป้ายที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเคร่งครัด และจะร่วมกับสำนักงานเขตเพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของป้าย และเตรียมเครื่องมือเพื่อป้องกันกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยที่เกิดจากป้ายไว้ด้วย ในส่วนของสำนักการจราจรและขนส่งได้ปรับแผนการทำงานจัดทำเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์สำหรับงานบางประเภท ภายหลังมีพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นช่วงเวลากลางวัน ซึ่งกองบังคับการตำรวจจราจรรับทราบและผ่อนผันให้สำนักการจราจรและขนส่งเข้าดำเนินการได้โดยประสานกับสถานีตำรวจพื้นที่ก่อนเข้าดำเนินการ

          พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักการโยธาร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่เร่งรัดการรื้อถอนป้ายที่ผิดกฎหมายและมีคำสั่งศาลให้ดำเนินการ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และในช่วงที่มีการประกาศปิดสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครให้หน่วยงานเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์ และพื้นที่ให้มีความเหมาะสม สวยงามโดยเร่งด่วน
------------------------

อัลบั้มภาพ