กทม. พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในฤดูฝน คาดว่าปัญหาน้ำท่วมจะลดลงกว่าที่ผ่านมา

เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 31 พฤษภาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 65 ครั้ง

          (30 พ.ค.62) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้เตรียมการรับมือกับสถานการณ์น้ำในฤดูฝน โดยได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ระบบดันท่อลอดใต้ดิน (Pipe Jacking) ในจุดที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ นอกจากนี้ยังมีโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำ หรือ Water Bank เพื่อเก็บน้ำไว้ใต้ดิน โครงการแก้มลิง โครงการขุดลอกคูคลอง และการสานต่อโครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว คาดว่าเมื่อโครงการต่าง ๆ แล้วเสร็จ จะทำให้ปัญหาน้ำท่วมลดลง ระยะเวลาในการระบายน้ำจะรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา ทั้งนี้กรุงเทพมหานครเชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยการช่วยกันรักษาความสะอาด ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง ไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูล รวมถึงน้ำที่ยังไม่ผ่านการบำบัดลงในแม่น้ำคูคลอง


--------- (มุทิตา...สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ