ผู้ว่าฯ กทม. เปิดจราจรสะพานยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 9

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 17 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 233 ครั้ง

           กทม. ก่อสร้างโครงการถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า 7 ช่วงเสร็จสมบูรณ์ เชื่อมโยงโครงข่ายถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออกสู่ด้านตะวันตก เสริมประสิทธิภาพการเดินทาง แบ่งเบาการจราจรในพื้นที่ใกล้เคียง

          (17 ต.ค.62) เวลา 09.30 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดจราจรโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วงที่ 5 ก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 9 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ บริเวณโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วงที่ 5 ช่วงสะพานยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 9 หรือถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก) เขตสะพานสูง

         กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาดำเนินโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์–ร่มเกล้า ช่วงที่ 5 ซึ่งเป็นการก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 9 หรือถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก) ขนาด 3 ช่องจราจรต่อทิศทาง รวม 6 ช่องจราจร ความยาวสะพาน 950 เมตร ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ มีความพร้อมที่จะเปิดการจราจร ซึ่งการก่อสร้างในช่วงดังกล่าว เป็นการติดตั้งโครงสร้างสะพาน โดยประกอบสำเร็จรูปจากโรงงาน จากนั้นนำมาติดตั้งบริเวณสะพานยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 9 และดำเนินการเชื่อมต่อสะพานทั้ง 2 ฝั่งเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ สะพานยกระดับแห่งนี้ จะทำให้ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายถนนที่ถูกปิดกั้นด้วยทางหลวงหมายเลข 9 หรือถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก) และเสริมประสิทธิภาพโครงข่ายถนนใกล้เคียง เช่น ถนนศรีนครินทร์ ถนนรามคำแหง ทางหลวงหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ถนนร่มเกล้า และถนนเจ้าคุณทหาร อนึ่งโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า แบ่งออกเป็น 7 ช่วง 7 สัญญา ระยะทางรวมประมาณ 12 กม. ที่ผ่านมาโครงการก่อสร้างดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดการจราจรแล้ว 6 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1,2,3,4,6 และช่วงที่ 7

         ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนงาน และภารกิจของกรุงเทพมหานครในทุกด้านเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาด้านการจราจร ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อทำให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ประชาชน สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย โดยได้เน้นพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมให้มีความสมบูรณ์ สามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อลดปัญหาการจราจร ลดมลพิษ และเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนให้ได้มาตรฐานสากล ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานคร มีโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจราจรหลายโครงการ ทั้งในพื้นที่ฝั่งพระนคร ฝั่งธนบุรี ซึ่งหลายโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ และบางโครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

        ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการแก้ไขปัญหาจราจรในบริเวณพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออก โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์–ร่มเกล้า ถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญ ที่คณะผู้บริหารของกรุงเทพมหานครได้ผลักดันและติดตามการดำเนินการของโครงการมาโดยตลอดจนบรรลุผลสำเร็จ วันนี้เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์–ร่มเกล้าแล้วเสร็จ สามารถเปิดการจราจรได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยแบ่งเบาปัญหาการจราจรในพื้นที่เขตบางกะปิ สะพานสูง ลาดกระบัง และบริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะเป็นการเพิ่มทางเลือกในการสัญจรให้แก่ประชาชน เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ในแนวถนนรามคำแหง และสายสีเหลืองในแนวถนนศรีนครินทร์ นอกจากประโยชน์ด้านการจราจรแล้ว ยังช่วยขยายการให้บริการระบบสาธารณูปโภค พัฒนาความเจริญให้กับพื้นที่ เกิดประโยชน์อย่างยิ่งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ต่อทั้งประชาชนในพื้นที่ และกรุงเทพมหานคร

 

อัลบั้มภาพ

เอกสารดาวน์โหลด VDO