เดินหน้าแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 13 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 98 ครั้ง

          (13 ส.ค.62) เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 15/2562 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

          สำนักงานเขตได้รายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเขตคันนายาวได้ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงในหลายพื้นที่ ได้แก่ ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ริมลำรางแยกคลองบ้านเกาะ บริเวณซอยเสรีไทย 83 แยก 7 โดยติดตั้งราวกันตกยาว 332 เมตร ปรับปรุงสะพานข้ามคลองลำเกร็ด บริเวณซอยกาญจนาภิเษก 11/1 ขยายสะพาน จาก 4 ม. เป็น 6 ม. ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ริมคลองบางชัน (ช่วงจากจุดที่ปรับปรุงแล้วถึงหลังสวนสยาม) โดยการซ่อมสะพาน พร้อมติดตั้งราวกันตกยาว 382 เมตร แก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองด้านหลังอู่รถประจำทาง ภายในซอยสวนสยาม 9 และปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ริมคลองบ้านเกาะ บริเวณ ซอยสวนสยาม 9 แยก 7 โดยติดตั้งราวกันตกยาว 312 เมตร ชุมชนหมู่บ้านอมรพันธ์นครสวนสยามดำเนินการตีเส้นจราจร ถนนสวนสยาม ช่วงซอยสวนสยาม 11 ถึงซอยเสรีไทย 81/2 พร้อมติดตั้งเครื่องหมายจราจรต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร
          สำนักงานเขตบางกะปิ ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดังนี้ จัดสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณหน้าโรงเรียนลำสาลี (ราษฎร์บำรุง) ติดตั้งราวกันตกทางเดินริมคลองหัวหมาก ใกล้โรงเรียนลำสาลี (ราษฎร์บำรุง) กวดขันการทำการค้าบนทางเท้าสาธารณะภายในซอยรามคำแหง 60 ซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกาย และแก้ไขปัญหาน้ำในห้องน้ำของศูนย์สร้างสุขทุกวัย บางกะปิ ไหลอ่อน การลอกท่อระบายน้ำภายในซอยนวมินทร์ 45, 47, 49 และ 51 ตั้งป้ายชื่อทางเข้ามัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (สุเหร่าวังใหญ่) และโรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่
          สำนักงานเขตบึงกุ่ม ดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับในชุมชนต่างๆ ได้แก่ ชุมชนหมู่บ้านธนะสิน โครงการ 5-6 ชุมชนข้างหมู่บ้านสหกรณ์ (โต๊ะบางอุปถัมภ์) ชุมชนหมู่บ้านธนะสิน โครงการ 1 ชุมชนซอยรอดอนันต์ 1 ชุมชนหมู่บ้านสามัคคี53 ชุมชนแก้วฟ้าชัยมงคล นำแอสฟัลท์เข้าปรับทางลาดเชิงสะพานเชื่อมภายในหมู่บ้านสราญรมย์ ให้มีระดับเหมาะสมแก่การสัญจร
          สำนักงานเขตมีนบุรี ดำเนินการซ่อมแซมถนนซอยราษฎร์อุทิศ 68/2 ปรับปรุงยกระดับช่วงกลางซอยราษฎร์อุทิศ 31/2 เนื่องจากมีการทรุดตัวต่ำกว่าช่วงปากซอย สร้างคันชะลอความเร็ว ภายในซอยราษฎร์อุทิศ 54 สนับสนุนถังขยะแก่ชุมชนฯ และตั้งในบริเวณตลาดแยกบาแล ปรับปรุงถนนเลียบคลองลำหิน หลังหมู่บ้านฉัตรหลวง
          ทั้งนี้คณะผู้บริหารได้เสนอให้ทำเครื่องหมายบริเวณคันแนวชะลอบนถนนสายต่างๆ เพื่อให้ประชาชนที่ไม่คุ้นเคยในเส้นทางได้ขับขี่ยานพาหนะด้วยความสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเร่งรัดการจัดซื้อถังดับเพลิงให้แก่ชุมชนต่างๆเพื่อความปลอดภัยของชุมชน

          กระทรวงเกษตรฯ เชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนผู้ใช้สารเคมี 3 ประเภท
          นอกจากนี้ สำนักพัฒนาสังคมได้แจ้งเรื่องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดมาตรการจำกัดการใช้สารเคมีเกษตร 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการจำกัดการใช้สารเคมีเกษตร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส จำนวน 5 ฉบับ และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. 62 เป็นต้นไป โดยประกาศฯ ดังกล่าวกำหนดให้ เกษตรกรผู้ใช้สาร ผู้ขาย ผู้นำเข้า/ผู้ผลิต และผู้รับจ้างพ่นสาร จะต้องมาขึ้นทะเบียนและผ่านการอบรมเพื่อให้สามารถใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย ทั้งนี้ ได้กำหนดพืชและพื้นที่ที่สามารถใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดได้ โดยพาราควอตและไกลโฟเซตสามารถใช้เฉพาะกำจัดวัชพืชในการปลูกอ้อย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ข้าวโพด และไม้ผล ส่วนคลอร์ไพริฟอส ใช้เพื่อกำจัดแมลงในการปลูกไม้ดอก พืชไร่ และเพื่อกำจัดหนอนเจาะลำต้นในไม้ผล ส่วนพื้นที่ที่ห้ามใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด คือ ผัก สมุนไพร พื้นที่ต้นน้ำ และพื้นที่สาธารณะ โดยเกษตรกรที่มีความประสงค์จะใช้สารเคมีทั้ง 3 สาร ให้ไปขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อแจ้งข้อมูล พร้อมกับสมัครขอรับการอบรม ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร .1170

          ปั๊มน้ำขัดข้องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณอุโมงค์ถาวรธวัช
          ด้านสำนักการโยธาได้รายงานถึงรายละเอียดกรณีเกิดเหตุน้ำท่วมขังบริเวณอุโมงค์ถาวรธวัช เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 62 ว่า บริเวณอุโมงค์ถาวรธวัชมีการติดตั้งปั๊มน้ำทั้งหมด 4 ตัว ปั๊มน้ำสามารถทำงานเต็มประสิทธิภาพได้ 3 ตัว เมื่อเวลาประมาณ 04.00 น. เกิดเหตุน้ำท่วมขังบริเวณอุโมงค์ และเมื่อเวลา 04.30 น. ทางผู้รับจ้างได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจและสั่งปิดอุโมงค์ดังกล่าว แล้วทำการตรวจสอบพบว่า ปั๊มน้ำทำงานเต็มประสิทธิภาพเพียง 1 ตัว จากนั้นได้ทำการแก้ไขให้ปั๊มน้ำอีก 2 ตัวกลับมาทำงานได้ เมื่อปั๊มน้ำทั้ง 2 ตัวกลับมาใช้งานได้ตามปกติน้ำบริเวณอุโมงค์ก็ลดลงเรื่อยๆ และสามารถเปิดให้ประชาชนใช้อุโมงค์ได้ตามปกติในเวลาประมาณ 08.00 น. ทั้งนี้ระบบสูบน้ำบริเวณอุโมงค์ถาวรธวัชเป็นระบบอัตโนมัติเมื่อมีน้ำขังสูงในระดับที่กำหนดไว้เครื่องสูบน้ำจะทำงานโดยอัตโนมัติ สำหรับโครงการก่อสร้างอุโมงค์ถาวรธวัชนั้น ผู้รับจ้างได้ทำการส่งมอบงานให้สำนักการโยธาเมื่อเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบระบบและตรวจสอบความเรียบร้อยต่างๆ ของงาน
--------------------------- (ชลธิชา/พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ