จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีรถไฟหัวลำโพง

เผยแพร่โดย : ณัฐวุฒิ อยู่พุ่ม | 23 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 91 ครั้ง

จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีรถไฟหัวลำโพง  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

          (23 ต.ค.62) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีรถไฟหัวลำโพง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมพัฒนา ทำความสะอาดสถานีรถไฟและบริเวณโดยรอบ

          โดยในเวลา 10.30 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดกิจกรรม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะรัฐมนตรี ผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน  904 วปร. ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม  สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตปทุมวัน กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง กองบัญชาการตำรวจนครบาล หน่วยพระราชทาน กอ.รมน. กทม. ประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 700 คน ร่วมพิธี ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง เขตปทุมวัน จากนั้นจิตอาสาฯ ดำเนินการพัฒนาความสะอาดตามจุดที่กำหนด

   

          สำหรับกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 โซน ประกอบด้วย โซน A พัฒนาล้างทำความสะอาดและทาสีรั้ว บริเวณหน้าสถานีรถไฟ โซน B พัฒนาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟ และโซน C พัฒนาทำความสะอาดบริเวณอนุสรณ์ปฐมฤกษ์ รถไฟหลวงและตู้รถไฟ ทั้งนี้ ศูนย์อํานวยการใหญ่ (ศอญ.) ได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อให้บริการอาหารแก่จิตอาสาที่ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดสถานีรถไฟหัวลำโพงตลอดวัน

—————————

อัลบั้มภาพ