คลองชองเกชอน ต้นแบบการพัฒนาคลองโอ่งอ่าง

13 มีนาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 199 ครั้ง

        (13 มี.ค. 62) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ให้การต้อนรับ นายอี อุก-ฮ็อน (Mr. Lee Wool-heon) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบกุญแจเมืองให้แก่เอกอัครราชทูตวิสามัญฯ เพื่อเป็นสัญลักษณ์การต้อนรับด้วย

       ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ยินดีต้อนรับนายอี อุก-ฮ็อน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ กรุงเทพมหานครพร้อมและยินดีที่จะอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการดำเนินงานของสถานทูตสาธารณรัฐเกาหลี

       ประเทศเกาหลีและประเทศไทยมีความสัมพันธ์กันมายาวนาน ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเกาหลีเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมาถึงราว 2 ล้านคนต่อปี ส่วนนักท่องเที่ยวไทยได้เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเกาหลีมากถึง 4 แสนคนต่อปี  ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับสาธารณรัฐเกาหลี ได้มีการสถาปนาเมืองพี่เมืองน้องกับเมืองต่างๆ ของประเทศเกาหลีถึง 3 เมือง ได้แก่ กรุงโซล นครปูซาน และเมืองแตกู นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้ส่งข้าราชการไปศึกษาดูงานการพัฒนาเมืองของประเทศเกาหลีหลายโอกาส และได้นำแนวทางการพัฒนาเมืองของกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี มาปรับใช้กับการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร อาทิ การอนุรักษ์และพัฒนาคลองชองเกชอน ซึ่งกรุงเทพมหานครได้นำมาเป็นต้นแบบการพัฒนาคลองโอ่งอ่าง

       ด้านเอกอัครราชทูตวิสามัญฯ อี อุก-ฮ็อน กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มาปฏิบัติงาน ณ ประเทศไทย รวมทั้งรู้สึกยินดีในการต้อนรับอันอบอุ่นที่ได้รับจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ตลอดจนประชาชนชาวไทย โดยส่วนตัวรู้สึกชื่นชมกับกรุงเทพฯ ที่มีการผสมผสานระหว่างวันฒธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยกับเทคโนโลยี ความทันสมัยได้อย่างลงตัว และในอนาคตหวังว่ากรุงเทพมหานครและสาธารณรัฐเกาหลี จะมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการ และการแก้ไขปัญหาของเมืองในด้านต่างๆ

       อย่างไรก็ดี สาธารณรัฐเกาหลีกำลังจะพัฒนาเมืองเซจง เป็นเมืองราชการโดยการรวมศูนย์ราชการหลายด้านอาทิ เศรษฐกิจ สังคม ไว้ ณ ที่เดียวกัน จึงอยากขอเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เมืองเซจง ซี่งอาจนำมาปรับใช้กับการพัฒนากรุงเทพฯ ได้ต่อไป

------------------------

อัลบั้มภาพ

เอกสารดาวน์โหลด VDO