กทม. รับมอบ Face Shield สนับสนุนบุคลากรกรุงเทพมหานครที่มีความเสี่ยงเพื่อใช้ป้องกันไวรัสโควิด-19

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 13 เมษายน 2563 | จำนวนเข้าชม 68 ครั้ง          (13 เม.ย. 63) เวลา 09.00 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) จำนวน 2,000 ชิ้น จากนายอภิชาติ เกษมกุลศิริ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) และ นางสาวสุรัสวดี ซื่อวาจา กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ผู้แทนบริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งจะส่งมอบต่อให้กับบุคลากรของกรุงเทพมหานครใช้ระหว่างปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับมอบ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครขอขอบคุณหน่วยงานภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสู้ภัยโควิด-19 เพื่อสร้างความปลอดภัยให้บุคลากรของกรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานครจะส่งมอบต่อให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโรค เช่น เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ เจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด เจ้าหน้าที่ประจำด่านคัดกรองฯ เป็นต้น เนื่องจากหน้ากากแบบ Face Shield สามารถใช้ป้องกันไวรัสโควิด-19 จากละอองฝอยและสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย เสมหะ ที่ปะปนอยู่ตามขยะมูลฝอย น้ำเสียจากท่อระบายน้ำ รวมถึงละอองฝอยที่ผู้ป่วยไอหรือจามออกมาได้เพื่อสร้างความปลอดภัยให้บุคลากรของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วน และประชาชน ร่วมบริจาควัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้บุคลากรของกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลชาวกรุงเทพฯ ต่อไป

--------- (สกณธ์... สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ

เอกสารดาวน์โหลด VDO