นายกฯ ตรวจเยี่ยมพื้นที่กรุงธนใต้

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 13 กุมภาพันธ์ 2562 | จำนวนเข้าชม 100 ครั้ง

           (13 ก.พ.62) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะประชาชนในพื้นที่กรุงธนใต้ (เขตบางแค - เขตบางขุนเทียน) โดยในเวลา 13.00น. นายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางถึงตลาดบางแค (ตลาดแสงฟ้า-ห้าแพะ) เขตบางแค รับฟังการบรรยายสรุปการแก้ปัญหาการจราจรบนถนนเพชรเกษมบริเวณช่วงตลาดบางแค จากนั้นเยี่ยมชมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเขตบางแค เวลา 14.30 น. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นพื้นที่จัดแสดงและทำกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นบางขุนเทียน และการปลูกป่าชายเลนเพื่อป้องกันปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งบางขุนเทียน เวลา 14.45 น. นายกรัฐมนตรี รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” และปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งบางขุนเทียน จากนั้น เยี่ยมชมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเขตบางขุนเทียน เวลา 15.30 น. เดินทางโดยเรือจากท่าเรือแพขวัญใจ ไปตามเส้นทางคลองศรีกุมาร ถึงท่าเรือเจ้าแม่ศรีนิล จากนั้นปั่นจักรยานตามเส้นทางธรรมชาติไปยังจุดชมวิวป่าชายเลนทะเลกรุงเทพ เขตบางขุนเทียน เวลา 16.00 น. นายกรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรม “เพิ่มและขยายพันธุ์ไม้ป่าชายเลน” กับประชาชนด้วยการยิงเม็ดแสมเข้าสู่ป่าชายเลน

 

กวดขันห้ามจอดรับส่งแก้ปัญหาการจราจรบริเวณตลาดบางแค

           กรุงเทพมหานครดำเนินการแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนเพชรเกษมบริเวณช่วงตลาดบางแค สืบเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีการหยุดจอดซื้อของและส่งของบริเวณหน้าตลาด ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน กรุงเทพมหานครจึงเตรียมการย้ายผู้ค้าไปจุดตลาดใหม่ของกรุงเทพมหานคร ณ ตลาดบางแคภิรมย์ (ตลาดสวนจำปี) ตามนโยบายเยียวยาผู้ค้าของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จต้นปี 63 แต่ในระหว่างที่ยังไม่มีการย้ายจะจัดระเบียบ โดยตีเส้นขาวแดงห้ามจอดตลอดแนว ระยะทาง 500 เมตร และติดรั้วเหล็กเขียวห้ามจอดรับส่งตลอดแนว โดยเว้นทางม้าลายและป้ายรถเมล์ และประสานผู้รับเหมาก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินปรับผิวจราจรให้เรียบร้อย รวมถึงประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ กวดขันห้ามจอดรับส่ง เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหารถติดสะสม ก่อนที่จะมีการย้ายผู้ค้าไปยังที่แห่งใหม่

 

 

โครงการ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ดำเนินการแล้ว 210 ไร่

            สำหรับโครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา เป็น 1 ในภารกิจเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ เพื่อทวงคืนผืนดินและฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลในพื้นที่เขตบางขุนเทียน โดยมีเป้าหมายที่จะปลูกป่าชายเลน 3,000 ไร่ ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี เพื่อปรับปรุงและฟื้นฟูป่าชายเลนกรุงเทพมหานคร สร้างแหล่งอาหาร ส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตลอดจนสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยดำเนินการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และเอกชนจากทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมการปลูกป่า ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะแนวฝั่ง ปัจจุบันกรุงเทพมหานครสามารถปลูกป่าชายเลนเสร็จสิ้นแล้ว 210 ไร่ คิดเป็นจำนวนดินที่เพิ่มขึ้น 20-80 เซนติเมตร


----- (อรรจน์ชญาณ์/จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ