กทม.เปิดบ้านต้อนรับเยาวชนตามโครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทยของมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 23 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 58 ครั้ง


(22 ต.ค.62) เวลา 18.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางวาสนา ขวัญเมือง ประธานกรรมการอุปการะเยาวชนประจำกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับเยาวชนตามโครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทยของมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร


กรุงเทพมหานครให้การต้อนรับเยาวชนตามโครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทยของมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยคัดเลือกจากเยาวชนผู้ได้รับทุนมูลนิธิฯ ทั่วประเทศทุกจังหวัดๆละ 1 คน และเยาวชนผู้ได้รับทุนในพระราชูปถัมภ์และพระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งสิ้น 100 คน เดินทางมาทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหว่างวันที่ 21-25 ต.ค.62 โดยกรุงเทพมหานครได้ให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทยของมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 19 ประจำปี 2562 เพื่อมีส่วนร่วมสนองพระดำรัสพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประธานมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ทรงให้มูลนิธิฯ ปลูกฝังเยาวชนให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่ด้อยโอกาสในชนบทได้รับความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ อีกทั้งมีจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติ ได้รู้สึกหวงแหนและสืบทอดการทำนุบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นมรดกของประเทศชาติสืบไป ในโอกาสนี้กรุงเทพมหานครได้เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารเย็นแก่ผู้แทนเยาวชนตามโครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทยของมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง จำนวน 120 คน ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร


--------------- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ