กำชับหน่วยงานทำความเข้าใจฉีดพ่นหมอกควัน ป้องกันสถานการณ์รุนแรงจากโรคไข้เลือดออก

เผยแพร่โดย : เบญจวรรณ เลอลภ | 7 มีนาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 81 ครั้ง

          (7 มี.ค.62) พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานกรุงเทพมหานคร โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ กทม.

          ในที่ประชุมสำนักอนามัยได้รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.พ.62 พบว่า ทั่วประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 7,350 คน เสียชีวิต 7 ราย ในกรุงเทพมหานครพบผู้ป่วยแล้วจำนวน 671 คน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย (เขตบางแค) โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกอยู่ในลำดับที่ 34 หากเทียบกับจำนวนผู้ป่วยทั่วประเทศ สำหรับสำนักงานเขตที่พบจำนวนผู้ป่วยสูง 5 อันดับ คือ เขตธนบุรี เขตบางคอแหลม เขตคลองสาน เขตยานนาวา และเขตห้วยขวาง ทั้งนี้สำนักอนามัย กทม. ได้ดำเนินการ 4 มาตรการเพื่อควบคุมและป้องกันโรค ประกอบด้วย มาตรการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค มาตรการป้องกันโรค มาตรการควบคุมพาหะนำโรค และการบริหารจัดการเพื่อสร้างเครือข่ายในการป้องกันโรค

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในระหว่างการลงพื้นที่เพื่อฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย อาจมีควันหรือกลิ่นรบกวนประชาชน จึงกำชับให้เขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าทำความเข้าใจกับประชาชนถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และหากกรุงเทพมหานครไม่เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการอาจทำให้สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครรุนแรงมากขึ้นได้

----------------------

 

 

อัลบั้มภาพ