ผู้ว่าฯ อัศวิน เปิดศูนย์ไตเทียม รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ยกระดับการรักษาพยาบาลให้พี่น้องฝั่งธนบุรี

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 11 กุมภาพันธ์ 2562 | จำนวนเข้าชม 79 ครั้ง

          (11 ก.พ. 62) เวลา 08.30 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ไตเทียมและหออภิบาลผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เพื่อเปิดให้บริการผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยคาดหวังให้ผู้มารับบริการได้รับบริการที่มีมาตรฐาน ร่วมไปถึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและครอบครัวในการเดินทางไปฟอกเลือด ทำให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง และผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีนายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายแพทย์พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นายแพทย์สมชาย จึงมีโชค ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นายแพทย์ขจร อินทรบุหรั่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ เขตหนองแขม

          ทั้งนี้ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีขนาด 126 เตียง โดยเปิดให้บริการรักษาแก่ประชาชนในพื้นที่หนองแขม บางบอน และจังหวัดใกล้เคียง โดยปัจจุบันมีประชาชนมารับบริการตรวจรักษาเป็นจำนวนมาก และในจำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษากว่าร้อยละ 70 เป็นผู้ป่วยอายุรกรรม ซึ่งเป็นโรคเรื้อรัง โดยผู้ป่วยเรื้อรังเหล่านี้ 1 ใน 3 เป็นผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ซึ่งจัดเป็นมหันตภัยเงียบที่น่ากลัวเป็นอย่างมาก เพราะผู้ป่วยจะไม่ทราบว่าตนเองป่วยเป็นโรคนี้ ทำให้การดำเนินของโรคลุกลามไปจนยากที่จะแก้ไข หากไม่ได้รับการรักษาจะเกิดภาวะของเสียคั่งในร่างกาย ซึ่งผลที่ตามคือผู้ป่วยเสียชีวิต ดังนั้น การรักษาวิธีหนึ่งเพื่อยืดอายุผู้ป่วย คือ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยเฉลี่ยผู้ป่วยที่ต้องไปฟอกเลือดจำเป็นต้องได้รับการล้างไตสัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้ง ซึ่งเป็นความลำบากของผู้ป่วยและญาติที่ต้องเดินทางไปรับการล้างไต เนื่องจากต้องเสียทั้งเงินและเวลาในการเดินทาง และที่สำคัญสภาพจิตใจของผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัวอาจท้อแท้ และสิ้นหวังอีกด้วย
ผู้ว่าราชการ กทม. กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชน ด้วยตระหนักดีว่าสุขภาพที่ดีเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกๆ ด้าน จึงได้กำหนดนโยบายด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานระดับสากลอย่างเท่าเทียม และทั่วถึง โดยการขยายสถานพยาบาลที่มีอยู่เดิม และเพิ่มโรงพยาบาลแห่งใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการในภาพรวมให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ต้องขอชื่นชมโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ที่ได้จัดตั้งศูนย์ไตเทียมและหออภิบาลผู้ป่วยหนักของโรงพยาบาล เพื่อให้บริการด้านการรักษาผู้ป่วยโรคไตและให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอย่างครบวงจร ซึ่งถือเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ไปอีกขั้น รวมถึงขยายการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไต ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากเดิมอีกด้วย และขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคทุนทรัพย์เพื่อจัดตั้งศูนย์ไตเทียมแห่งนี้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความมุ่งมั่นตั้งใจของทุกท่านจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียงได้รับบริการทางการแพทย์อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพมากขึ้นต่อไป
          สำหรับ ศูนย์ไตเทียมและหออภิบาลผู้ป่วยหนัก เกิดขึ้นได้จากการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสร้างศูนย์ไตเทียมขึ้น โดยภายในศูนย์ไตเทียมฯ เปิดให้บริการผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 6 เตียง โดยตั้งอยู่ ชั้น 2 อาคารเมตตาธรรม โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เขตหนองแขม
---------------------(อิทธิพล...สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ