การก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากรคืบหน้า 36% เร็วกว่าแผนงานที่วางไว้

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 18 กรกฎาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 206 ครั้ง

          (18 ก.ค. 62) เวลา 14.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมคณะ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากรและการจัดการที่อยู่อาศัยริมคลองเปรมประชากร โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงกลาโหม คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ ผู้บริหารสำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตดอนเมือง และผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ ณ วัดเทวสุนทร เขตจตุจักร

         ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รับฟังบรรยายเรื่องแผนการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร จากสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร และรับฟังการบรรยายเรื่องแนวทางและความก้าวหน้าการจัดการที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตจตุจักร จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) จากนั้นลงเรือท่าเรือวัดเทวสุนทรไปยังท่าเรือวัดเสมียนนารี เขตจตุจักร และเดินทางจากวัดเสมียนนารีไปยังจุดก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร ระยะที่ 1 บริเวณหมู่บ้านแกรนด์คาแนล เขตดอนเมือง รับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคการดำเนินการก่อสร้างบ้านมั่นคง และความก้าวหน้าการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร ระยะที่ 1 เสร็จแล้วลงเรือตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร ระยะที่ 1 ช่วงหมู่บ้านแกรนด์คาแนลถึงคลองบ้านใหม่

 

          สำหรับการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากรและการจัดการที่อยู่อาศัยริมคลองเปรมประชากรเป็นโครงการพัฒนาลำน้ำคลองเปรมประชากร เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้รับจ้างคือ บริษัท พี.วาย.เอส.คอนสตรั๊คชั่น จำกัด เริ่มต้นสัญญาวันที่ 23 พ.ค. 62 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 ธ.ค. 62 ระยะเวลาก่อสร้าง 200 วัน ผลงานที่ทำได้ ณ วันที่ 17 ก.ค. 62 คิดเป็น 36% เร็วกว่าแผนงานที่วางไว้ (ตามแผนงาน 28%) รายละเอียดการดำเนินงาน ประกอบด้วย 1. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองเปรมประชากร ความยาวประมาณ 400 เมตร ได้แก่ ตอกเสาเข็มเขื่อนได้ 392 ต้น จากทั้งหมด 614 ต้น และติดตั้งแผงกันดิน ค.ส.ล. ได้จำนวน 388 ช่อง จากทั้งหมด 612 ช่อง 2. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองแยก ความยาวประมาณ 40 เมตร 3. งานท่อระบบรวบรวมน้ำเสีย ความยาวประมาณ 460 เมตร 4. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 500 เมตร และ 5. ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 12 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมงานตอกเสาเข็มเขื่อนคลองเปรมประชากร ช่วงปากคลองบ้านใหม่ และทุบสกัดหัวเสาเข็มเพื่อทำงานก่อสร้างรางระบายน้ำและทางเดินหลังเขื่อน ส่วนงานก่อสร้างบ้านมั่นคงอยู่ระหว่างการเจรจาสร้างความเข้าใจกับผู้รุกล้ำ

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จากการรับฟังการรายงานพบว่า การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เร็วกว่าแผนที่วางไว้ ซึ่งขณะนี้ชุมชนได้มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเกือบครบแล้ว ขั้นต่อไปก็จะเป็นการก่อสร้างในส่วนต่างๆ ตามแผนงาน ทั้งนี้เมื่อดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้วจะไม่ให้มีการปล่อยน้ำเสียหรือทิ้งขยะลงคลองเปรมประชากรอีก หากเราฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองเปรมได้ก็จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของชาวชุมชนริมคลองเปรมประชากรดีขึ้น นอกจากนี้เรื่องของขยะก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะขยะในคลองเปรมจะไหลไปลงทะเล อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังคงมีการจัดเก็บขยะในคลองเปรมประชากรอย่างต่อเนื่อง สำหรับคลองเปรมประชากรแบ่งเป็น 3 ช่วง ส่วนแรกอยู่ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ไม่มีปัญหาดังกล่าว ส่วนที่ 2 อยู่ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี บางส่วนจะมีปัญหาเหมือนกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีการทำลักษณะเดียวกันนี้ ส่วนที่ 3 อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะมีช่วงนี้เท่านั้นที่จะต้องสร้างเขื่อน พื้นที่อื่นได้ดำเนินการสร้างเขื่อนไปแล้ว ซึ่งขณะนี้ยังมีอีกหลายแผนงานที่ต้องดำเนินการ หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการได้ดี เมื่อการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ และมีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีก็จะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

         ด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้เป็นการลงพื้นที่เพื่อตรวจดูความคืบหน้าการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากรและการจัดการที่อยู่อาศัยริมคลองเปรมประชากรในส่วนที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ ซึ่งตลอดแนวการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากรมีผู้พักอาศัยที่ได้รับผลกระทบประมาณ 5,000 หลังคาเรือน สำหรับการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากรแบ่งเป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วงคลองบ้านใหม่ (รอยต่อระหว่างกรุงเทพมหานครและปทุมธานี) ถึงหมู่บ้านแกรนด์คาแนล ช่วงหมู่บ้านแกรนด์คาแนลถึงถนนสรงประภา ช่วงถนนสรงประภาถึงถนนแจ้งวัฒนะ และช่วงถนนแจ้งวัฒนะถึงวัดเสมียนนารี รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 26 กิโลเมตร คาดว่าการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากรจะแล้วเสร็จในปี 2565


------------------------------ (พัทธนันท์/มุทิตา...สปส. รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ