• ประชาสัมพันธ์การเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 49

ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก

เผยแพร่โดย : ณัฐวุฒิ อยู่พุ่ม | 10 มกราคม 2562 | จำนวนเข้าชม 63 ครั้ง

 

          (10 ม.ค. 62) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562 ว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่มีค่าเกินมาตรฐานเมื่อช่วง 4-5 วันที่ผ่านมา ปัจจุบันได้ลดความเข้มข้นลงไปมากอยู่ในปริมาณ ประมาณ 30 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้เป็นเพราะมีฝนตกลงมาชะล้างฝุ่นละอองในอากาศ รวมกับสภาพอากาศเปิดทำให้ฝุ่นละอองกระจายตัวออกไปได้ 

          สำหรับมาตรการแก้ไขปัญหาของกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองมาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  โดยได้ให้สำนักงานเขตควบคุมไซต์งานก่อสร้างในพื้นที่ให้ดำเนินมาตรการควบคุมฝุ่นละอองอย่าให้ฟุ้งกระจายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  อย่างไรก็ดีปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ส่วนหนึ่งเกิดจากการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล  จึงให้เขตประสานกรมการขนส่งทางบกจัดตั้งจุดตรวจรถควันดำอย่างเข้มงวด  นอกจากนี้ได้ประสานตำรวจจราจรจัดการจราจรให้เกิดความคล่องตัวลดการจราจรติดขัด  เพื่อลดปัญหาความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จากการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลบริเวณการจราจรติดขัด  ทั้งนี้กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือเจ้าของรถให้ตรวจเช็คสภาพรถให้อยู่ในสภาพดีไม่สร้างควันดำ รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนงดเว้นการเผาขยะ กิ่งไม้ ใบไม้ หญ้าแห้ง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  ด้วย

-----------------------------

อัลบั้มภาพ