ไอคอนสยามมอบเงินสนับสนุน “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา" เพื่อร่วมพัฒนาเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 27 พฤษภาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 80 ครั้ง

           (27 พ.ค.62) เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบเงินสนับสนุนโครงการ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” จาก บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด จำนวน 240,000 บาท เพื่อใช้สำหรับการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ เรียกคืนผืนดิน และปลูกป่าชายเลนบริเวณชายทะเลบางขุนเทียนให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญในพื้นที่กรุงเทพฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 35 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

         ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา โดยเปิดให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการ ซึ่งกรุงเทพมหานครจะนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคสนับสนุนการดำเนินงานโครงการปลูกป่าชายทะเลบางขุนเทียน โดยมีเป้าหมายของโครงการ คือ การปลูกป่าชายเลนทดแทนพื้นดินที่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะให้ได้ 3,000 ไร่ เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน ซึ่งทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้ และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนหน่วยงานและประชาชนร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการ อันจะเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียนตามเจตนารมณ์ของพระองค์ท่านต่อไป

         ทั้งนี้ มีผู้สนใจมอบเงินสนับสนุนโครงการแล้วกว่า 56.4 ล้านบาท กรุงเทพมหานครนำไปใช้ดำเนินโครงการแล้ว 49.4 ล้านบาท ในส่วนของการดำเนินการปลูกป่าได้ปลูกต้นโกงกางในพื้นที่ 210 ไร่ จำนวน 168,000 ต้น สำหรับผู้สนใจร่วมสมทบทุนสนับสนุนโครงการ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” สามารถบริจาคเงินผ่านบัญชี หรือ เช็คสั่งจ่ายบัญชี “มูลนิธิปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 เลขที่บัญชี 986 – 6 – 52839 – 1 ส่วนหน่วยงาน บริษัท หรือชมรมที่ต้องการร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “มูลนิธิปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” โทร. 088 2319446 หรือโทร. 0 2415 0138 ติดตามรายละเอียดโครงการได้ทางเว็บไซต์ www.ปลูกป่าพอเพียง.com หรือ www.plookpahporpeang.com หรือ Id line: @bkc7254l


------(สกณธ์...สปส.รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ