นายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามความก้าวหน้าการบริหารตลาดนัดจตุจักรของกรุงเทพมหานคร

เผยแพร่โดย : ณัฐวุฒิ อยู่พุ่ม | 16 กุมภาพันธ์ 2562 | จำนวนเข้าชม 115 ครั้ง

          (16 ก.พ.62) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามความก้าวหน้าการบริหารตลาดนัดจตุจักรของกรุงเทพมหานคร โดยเวลา 08.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงกองอำนวยการตลาดนัดจตุจักร เยี่ยมชมการจัดทำสัญญาระหว่างกองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานครกับผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักร และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลแก้ไขปัญหาหนี้สินกลุ่มผู้ค้าและการจัดระเบียบพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร จากนั้นนายกรัฐมนตรี ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของแผงค้าและการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดนัดจตุจักรของกรุงเทพมหานคร

 

กรุงเทพมหานคร รับมอบการบริหารงานตลาดนัดจตุจักรจากการรถไฟแห่งประเทศไทย มาตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 61 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 61 และวันที่ 20 พ.ย. 61 ที่ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย โอนความรับผิดชอบการบริหารจัดการตลาดนัดจตุจักรมาเป็นความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของกลุ่มผู้ค้ารายย่อยภายในตลาดนัดจตุจักร รวมถึงลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนผู้ใช้บริการในตลาดนัดจตุจักร ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตลาดนัดจตุจักรให้มีสภาพเหมาะสม สวยงาม สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนผู้ที่เข้ามาใช้บริการและจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าในตลาดนัดจตุจักรจำนวนมากในแต่ละวัน ปัจจุบันมีผู้ค้าภายในตลาดนัดมากกว่า 10,000 ราย ได้ทยอยทำสัญญากับกองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ. 62 เป็นต้นมา

  

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตลาดนัดจตุจักรเป็นย่านการค้าที่มีชื่อเสียงของกรุงเทพฯ และประเทศไทยเคยได้รับการจัดอันดับเป็นตลาดกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากมีร้านค้าจำนวนมากและมีการจำหน่ายสินค้ามากมายหลากหลายชนิด มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าและเยี่ยมชมมากถึง 2 แสนคนต่อวัน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศเป็นจำนวนไม่น้อย ทั้งยังก่อให้เกิดการจ้างงานและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจมูลค่ามหาศาล ทั้งนี้ หลังจากได้กลับเข้ามาบริหารตลาดนัดจตุจักรอีกครั้ง กรุงเทพมหานครจะดำเนินงานโดยมีกรอบแนวคิดการบริหาร คือ “เสน่ห์วิถีไทย ประทับใจนักท่องเที่ยว” เพื่อรักษามาตรฐานความนิยมของตลาด และจะพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวได้กลับมาท่องเที่ยวและเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดนัดจตุจักรอีก

----------------------------------

อัลบั้มภาพ