พื้นที่สีเขียว

เคลียร์
 • สวนวชิรเบญจทัศ
  ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสภาพแวดล้อมในรูปการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง เพื่อยกระดับมาตรฐ...
  26 ตุลาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง
 • BANGKOK GREEN 2030 เป้าหมายสู่มหานครสีเขียว
  การสร้างมหานครสีเขียวของกรุงเทพฯ ถูกวางแผนไว้ในระยะยาวกว่า 20 ปี เริ่มตั้งแต่การเพิ่มพื้นที่สีเขียวใ...
  13 ตุลาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 83 ครั้ง
 • อุทยานสวนจตุจักร
  กว่า 5,000 คนในวันธรรมดา มากกว่า 12,000 คนในวันหยุด นี่คือจำนวนผู้คนที่แวะเวียนมาเติมความสดชื่น พักฟ...
  8 ตุลาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง