เขตดุสิต : คัดแยกขยะเศษผัก

14 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายดิชา คงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตดุสิต มอบหมายนายแหวน เพ็ชรตะกั่ว หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บเศษผักและเปลือกผลไม้ ส่งทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ ในตลาดวัดธรรมาภิรตาราม(วัดสะพานสูง) และตลาดมหานาค เพื่อลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะนำไปใช้ประโยชน์
>>>ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) NOW! "ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที "

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ