สำนักงานเขตพระโขนง : ดำเนินการลงพื้นที่รณรงค์ แจกประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกำหนดจัดวันทิ้งขยะชิ้นใหญ่ของเหลือใช้ รวมทั้งขยะพิษหรือขยะอันตราย

14 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

14 สิงหาคม 2562 นางสาวอธิศรี วุฒิภาคภักดี ผู้อำนวยการเขตพระโขนง มอบหมายนายวสันต์ ดิษฐสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่ของฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ลงพื้นที่รณรงค์ แจกประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกำหนดจัดวันทิ้งขยะชิ้นใหญ่ของเหลือใช้ รวมทั้งขยะพิษหรือขยะอันตราย ซึ่งจะดำเนินกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หมู่บ้านพรทวี ซอยปุณณวิถี 47 และ 49

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ