เขตคลองสาน รณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและแยกขยะ

3 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่เข้าแจกประกาศการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายบริเวณชุมชนข้างโรงเรียนมิตรพลพณิชยการและชุมชนคลองพระยาเกษม โดยจะเข้าจัดเก็บในวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. และประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ประชาชนแยกขยะก่อนนำทิ้งเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางและเป็นไปตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร Now ทำจริง เห็นผลจริง โดยมีจิตอาสาพระราชทาน 904 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ