เขตลาดกระบัง : รวบรวมกล่องเครื่องดื่ม (นม)

14 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง มอบหมายให้นายศักดิ์ชัย ศิริวรรณ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่รวบรวมกล่องเครื่องดื่ม (นม) ตามโรงเรียนดังนี้
1 โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์
2 โรงเรียนอรรถญาสาธิต
เพื่อนำส่งโรงงานแปรรูปที่เข้าร่วมโครงการหลังคาเขียวของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก ผลิตเป็นแผ่นกระเบื้องและวัสดุอื่นๆ ต่อไป ตามนโยบายนัดทิ้งนัดเก็บ เพื่อลดปริมาณขยะ ขยะตกค้างและเพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
>>> ทั้งนี้ เพื่อลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะไปใช้ประโยชน์ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ( พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง )NOW! "ทำจริง เห็นผลจริง"

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ