เขตบางนา : กิจกรรมลดปริมาณขยะอินทรีย์

14 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

(14/8/2562)นายณัฐสันต์ จันทเตมีย์ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอบหมายให้นายสราวุธ เกษสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเก็บเศษผักผลไม้ ตลาดมหาสิน ตลาดสดบางนา ตลาดอุดมสุข ตลาดลาซาล2000 และตลาดดวงพลอย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลบางนา ได้ปริมาณมูลฝอย 2.8 ตัน เพื่อนำมาทำปุ๋ยหมักใบไม้แห้งที่สำนักงานเขต บางส่วนนำไปเลี้ยงสัตว์ ที่สวนเกษตรเขตบางนา เป็นการช่วยลดปริมาณมูลฝอยตามนโยบายของกรุงเทพมหานครได้อีกทางหนึ่งด้วย

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ