เขตราชเทวี : กิจกรรม "ขยะแลกไข่" ณ บริเวณลานจอดรถชั้น 1 ภายในสำนักงานเขต

14 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

ขอเรียน เชิญสมาชิกเครือข่ายศรีอยุธยาฯ และประชาชนในพื้นที่เขตราชเทวี ทุกท่าน
อย่าลืม! วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00- 16.00 น. พบกับ กิจกรรม "ขยะแลกไข่" ณ บริเวณลานจอดรถชั้น 1 ภายในสำนักงานเขต
จัดโดยโรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักงานเขตราชเทวี และบริษัทวงษ์พาณิชย์ ขยะรีไซเคิลทุกชิ้นมีมูลค่า ท่านทำการคัดประเภท สามารถนำมาแลกไข่หรือเลือกรับเป็นเงินได้ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัด นำกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของกทม.ค่ะ

ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกในองค์กรของท่านด้วยน๊ค๊ สิ่งของเหลือใช้ รีไซเคิลแลกเป็นไข่หรือเงินได้คะเครื่องใช้ไฟฟ้าสามรถแลกได้ เรามีเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญจากบริษัทวงษ์พาณิชย์ มำคัดแยกโดยตรง ในวันงาน ยังมีกิจกรรมของสำนักงานเขตราชเทวี อาทิเช่น
1.กิจกรรมสาธิตการทำปุ๋ยน้ำหมักจากเปลือกผลไม้ มีประโยชน์นำไปรดน้ำต้นไม้ ล้างพื้น ใส่ท่อระบายน้ำแจกฟรี
2.กิจกรรมปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ใบไม้(ปุ๋ยอินทรีย์) ปลูกต้นไม้
3.แจกกล้าไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว
4. ผักปลอดสารพิษ
5.สิ่งประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้นำมาเพิ่มมูลค่ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่เขตราชเทวีมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิดนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด
สร้างรายได้ให้ครัวเรือน ลดปริมาณขยะที่กทม ต้องกำจัด อีกทั้ง เป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้กับคนเมืองได้ตระหนักและมีการคัดแยกขยะอย่างทั่วถึง
สำนักงานเขตราชเทวีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือกับทุกท่านเป็นอย่างดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ